26. Červen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POZVÁNKA · Kategorie: Nezařazené

Vážení občané,

      jako součást vzpomínkové akce 20 LET OD POVODNĚ V JINDŘICHOVĚ V ROCE 1997, bude ve středu 5. července 2017 v době od 9:00 do 22:00 hodin pro vás připravena v Kulturním domě v Jindřichově výstava fotografií z lokalit postižených povodní a také budete mít možnost zhlédnout amatérská videa pořízená během povodně.

Srdečně zve předsedkyně výboru pro občanské záležitosti Zastupitelstva obce Jindřichov
Dana Kochanová

20. Červen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 28. 6. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

14. Červen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výluka na trati č. 292 Šumperk – Krnov · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., vyhlásil na trati č. 292 Šumperk – Jeseník – Krnov ve dnech od 16. června 2017, 0:00 hod. do 29. června 2017, 23:59 hod., výluku traťové koleje v úseku Hanušovice – Jeseník. Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky jsou v úseku Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou vedeny bez omezení.

Číst dále »

25. Květen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentář opozice k některým přijatým usnesením na 23. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon     Po 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov jsem nabyl přesvědčení, že bude po každém zasedání zastupitelstva obce zapotřebí občany obce informovat o některých přijatých usneseních z pohledu opozičních členů zastupitelstva obce. Druhým takovým počinem budou některá usnesení z posledního 23. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaného ve čtvrtek 27. 4.  2017.

     Na tomto veřejném zasedání zastupitelstva obce zase byli přítomni občané, kteří se dají zařadit do kategorie příznivců koaličních členů zastupitelstva obce. Opět nám dali svými nemístnými poznámkami během hlasování a diskuse patřičně najevo, že se zasedání zastupitelstva zúčastňují jedině ze zištných důvodů.

    O tom však více níže slíbený komentář k některým bodům usnesení podle Zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov:

Číst dále »

22. Květen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 31. 5. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

03. Květen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o úplné uzavírce silnice č. I/44 přes Červenohorské sedlo · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov (Jaroslav Šimek, Dana Dobiášová, Josef Kozák) tímto informuje občany, že rekonstrukce silnice I. třídy číslo 44 označovaná též "I/44 Červenohorské sedlo – jih", započatá na podzim roku 2014 s pokračováním v roce 2017 se projeví úplnou uzavírkou rekonstruovaného úseku v období 3. 5. 2017 – 9. 6. 2017.

     Po dobu uzavírky budou muset auta mezi Šumperkem a Jeseníkem jezdit po objízdných trasách. Kratší objízdná trasa vede přes Hanušovice, Jindřichov, Ramzovou a Lipovou Lázně. Z a do Velkých Losin bude možné jezdit přes Pusté Žibřidovice. Kamiony vyšší než 3,9 metru budou muset jet 94 kilometrů dlouhou trasou přes Bruntál, Nové Heřmínovy a Vrbno pod Pradědem.

Číst dále »

19. Duben 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve čtvrtek 27. 4. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

16. Duben 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plníme, co jsme před časem slíbili · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon     Dne 13. 4. 2017 byla na podatelnu obecního úřadu podána Žádost k zařazení projednání návrhů na pořad jednání nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, podepsaná opozičními členy zastupitelstva obce a adresovaná starostovi obce. Trváme na tom, aby členové zastupitelstva obce rozhodovali o všech záležitostech týkajících se nemovitého majetku obce tak, jak tomu bylo po dobu dvaceti let od roku 1994 do roku 2014. Pro opoziční členy zastupitelstva je nepřijatelné, aby se pokračovalo v zavedených praktikách, kdy se starosta obce pasoval do role vykonavatele rady, která v obci neexistuje.

16. Duben 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výluka na trati Šumperk – Krnov · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., vyhlásil na trati č. 292 Šumperk – Jeseník – Krnov ve dnech od 19. dubna 2017, 0:00 hod. do 2. května 2017, 23:59 hod., výluku traťové koleje v úseku Bludov – Hanušovice – Lipová Lázně. Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:

     Všechny vlaky jsou v úseku Zábřeh na Moravě resp. Šumperk – Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Rovněž jsou i všechny vlaky v úseku Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Číst dále »