24. Říjen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opozice požaduje zveřejňování smluv na portálu www.jindrichovsu.cz · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon     Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov podali starostovi obce dne 24. 10. 2016 „Žádost k zařazení na pořad jednání nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov“. Tato žádost se týká „doplnění návrhu zařazení na pořad jednání nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov ze dne 29. 6. 2016“ a dále „projednání návrhu zveřejňování uzavřených smluv v elektronické podobě na oficiálních webových stránkách obce“.       

      K tomuto následnému kroku od první žádosti, kterou starosta obce nebyl schopen zařadit do programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 27. 9. 2016, nás vede skutečnost, aby občané (voliči) měli k dispozici znění veškerých smluv,

Číst dále »

15. Říjen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak se chová starosta obce k občanům · Kategorie: Nezařazené

megafonRáda bych se s občany podělila o zážitky z návštěv v kanceláři u starosty obce, a to zrovna dva dny po sobě (10. a 11. října 2016). Možná se v nich najdou i ti, kteří mají se starostou podobné zkušenosti.

      Svého času (13. 6. 2016) jsem na jméno starosty obce podala na podatelně obecního úřadu Upozornění a žádost o bezodkladné provedení nápravy“. Týkalo se to konečné úpravy mého pozemku po ukončení stavby „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“. Úprava byla následně provedena jen částečně a podstatné pro mne bylo, že jsem od starosty neobdržela žádnou odpověď na svoji žádost. Uběhlo více než dva měsíce, a tak jsem si dovolila 24. 8. 2016 podat na podatelnu obecního úřadu na adresu starosty obce „Upozornění na neplnění zákonných povinností“. Vzhledem k tomu, že se opět nic nedělo (připomínala jsem to i na zasedáních zastupitelstva obce), tak jsem se rozhodla k osobní návštěvě starosty v jeho kanceláři v pondělí 10. 10. 2016. Při této návštěvě mně starosta sdělil, že na moje žádosti písemně odpověděl a dopis mi údajně poslal poštou. Tak jsem se ohradila, že žádný dopis jsem neobdržela a raději jsem kancelář opustila. K mému údivu dopis ze dne 26. 9. 2016 s č.j. OUJI 1038/2016 „Vyjádření k dopisu ze dne 24.8.2016“, a to ještě jen jeho kopii, mi doručil pracovník obce hned příští den v úterý ráno (po pondělní návštěvě starosty v jeho kanceláři).

Číst dále »

13. Říjen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh změn v jízdním řádu autobusové dopravy na lince 930220 od 11. 12. 2016 · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafonVýbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že se dne 13. října 2016 na svém jednání zabýval na základě připomínek občanů přípravou nového jízdního řádu autobusové dopravy provozované linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná. Z jednání vzešel Zápis č. 2/2016, který byl po předchozí telefonické domluvě zaslán elektronickou poštou na elektronickou adresu Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK).

      Zároveň bylo požádáno o zaslání reakce na připomínky k návrhu úprav jízdního řádu autobusové dopravy uvedené v zápisu. O výsledku projednání návrhu změn budou občané prostřednictvím webových stránek www.jindrichovsu.eu informováni.

Výbor pro cestovní ruch a služby

10. Říjen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tak to opět zabralo · Kategorie: Nezařazené

      Je až neuvěřitelné, jak rychle na starostu obce zabral příspěvek na webových stránkách opozičních členů zastupitelstva obce ohledně zveřejnění výsledků voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Výsledky se totiž na oficiálních webových stránkách obce i na úřední desce obecního úřadu objevily hned ráno v pondělí 10. 10. 2016. A také z úřední desky obecního úřadu v ten samý den konečně zmizela pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov. A pak, že mu podle některých jeho věrných příznivců neradím. Opět se tak potvrdilo, že starosta obce nemá absolutně povědomí, od čeho je odvozeno název funkce starosta.     

      Jako opoziční zastupitelé za vítězné hnutí v komunálních volbách v roce 2014 a vyšachovaných křivárnami po vzoru tradičních korytářských stran z vysoké politiky, což v Jindřichově do doby po těchto volbách nikdy neexistovalo, se i tak snažíme maximálně plnit to, co jsme slíbili voličům. Bohužel se nám to asi nepodaří, protože koaliční členové zastupitelstva obce si všechno poschvalují sami bez toho, že by z jejich strany padla jakákoliv připomínka k předkládaným dokumentům ke schvalování.  Alespoň to ukazuje jejich politickou kulturu. Držet se svých koryt proti vůli voličů, se však často nevyplácí. Volič to může vzít jako podvod na sebe a může jim to v příštích komunálních volbách vrátit jako dost nechutnou facku.

Za opoziční členy zastupitelstva obce Kozák Josef

09. Říjen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co bývalo dobrým zvykem, to už v Jindřichově téměř dva roky neplatí · Kategorie: Nezařazené

megafonBývalo dobrým zvykem, že ihned po skončení jakýkoliv voleb v Jindřichově byly jejich výsledky zveřejněny na úřední desce, na webových stránkách obce a také rozesílány informační službou.

      To však dnes již vůbec neplatí. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje skončily v sobotu úderem čtrnácté hodiny odpolední. Členové okrskových volebních komisí následně provedli sečtení hlasů z hlasovacích lístků a výsledky předali na pověřený Městský úřad v Hanušovicích, odkud si odvezli zpět protokoly s výsledky hlasování. Jak jednoduché bylo tyto protokoly okopírovat a vyvěsit je na úřední desce obecního úřadu a také je naskenovat a zveřejnit na webových stránkách obce. To se však nestalo, protože občané nestojí starostovi obce za to, aby je informoval. Místo toho se ještě v den zveřejnění tohoto příspěvku (neděle 9. 10. 2016) mimo jiné dozvídáte na úřední desce obecního úřadu, že starosta zve občany na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 27. 9. 2016.

      Považujeme tedy za vhodné informovat občany o výsledku voleb v Jindřichově na webových stránkách opozičních členů zastupitelstva obce. S výsledky voleb v Jindřichově se tedy můžete seznámit na tomto oficiálním odkazu.

Kozák Josef

07. Říjen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k povinným kontrolám kotlů na tuhá paliva · Kategorie: Nezařazené

megafonPodle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, musí proběhnout první kontroly kotlů do 31. 12. 2016, a to u všech kotlů na tuhá paliva. Informace jsou převzaté z webových stránek společnosti DAKON a formou otázek a odpovědí na ně se dozvíte, jaké povinnosti čekají majitele kotlů na pevná paliva.

  • Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Podle § 17 odst. 1, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.

Číst dále »

03. Říjen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informujeme o výlukách na železnici · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafonVážení občané,

dne 3. října 2016 končí téměř půlroční výluka na trati č. 292 v úseku Zábřeh na Moravě – Hanušovice. Současně ale provozovatel dráhy – Správa železniční dopravní cesty, vyhlásil, že v úseku Hanušovice – Jeseník výluku prodloužil od 4. října 2016 nepřetržitě do 7. listopadu 2016. Příčinou prodloužení výluky je pokračování stavebních prací při rekonstrukci železniční stanice Hanušovice a odstranění propadu rychlosti v traťovém úseku Jindřichov na Moravě – Lipová Lázně.

Číst dále »

26. Září 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opozice požaduje větší transparentnost v nakládání s nemovitým majetkem obce · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon      Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov podali starostovi obce dne 26. 9. 2016 Návrh k zařazení na pořad jednání nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov. Jedná se o vyhrazení práv pro Zastupitelstvo obce Jindřichov schvalovat veškeré nakládání s nemovitým majetkem obce.       

      K tomuto kroku nás vede skutečnost, že starosta obce se pasoval do role vykonavatele rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce v ní neexistující rady. Ve zveřejňovaných záměrech opakovaně porušuje Vnitřní předpis č. 5/2011 při stanovování cen u pozemků s druhem využití jako zemědělská půda, neinformuje členy zastupitelstva obce, s kým se uzavírají smlouvy o nájmu pozemků a smlouvy o nájmu nebytových prostor. Dosud se veškerá upozornění kontrolního výboru formou zápisů z jeho jednání míjela účinkem. Bude zajímavé, jestli námi podaný návrh podpoří koaliční členové zastupitelstva obce.       

Za opoziční členy zastupitelstva obce Kozák Josef

19. Září 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zase je v Jindřichově se čím bavit · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon      Hlásné trouby roztroubily a vypustily po Jindřichově nepravdivé informace o tom, co opoziční členové svým hlasováním ke Smlouvě o sdružení pracovních úvazků, odpovídajících mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků, způsobili na 18. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaném ve středu 14. 9. 2016. Proto je potřeba uvést věci na pravou míru. A předpokládám, že se budou divit i občané na zasedání přítomní nebo alespoň konečně nad konáním starosty obce prozřou.

      Od 29. 6. 2016, kdy se konalo 17. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, jsme neměli coby opoziční členové zastupitelstva obce absolutně žádné informace o tom, co tandem starosta a místostarostka obce řeší. Věděli jsme jen to, že se má někdy uskutečnit opakované konkurzní řízení na výběr nového ředitele nebo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jindřichov. Proč je to příspěvková organizace? Protože jejím zřizovatelem je Obec Jindřichov a to není jen starosta, ale týká se to i zastupitelstva obce.

Číst dále »