26. Září 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opozice požaduje větší transparentnost v nakládání s nemovitým majetkem obce · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon      Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov podali starostovi obce dne 26. 9. 2016 Návrh k zařazení na pořad jednání nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov. Jedná se o vyhrazení práv pro Zastupitelstvo obce Jindřichov schvalovat veškeré nakládání s nemovitým majetkem obce.       

      K tomuto kroku nás vede skutečnost, že starosta obce se pasoval do role vykonavatele rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce v ní neexistující rady. Ve zveřejňovaných záměrech opakovaně porušuje Vnitřní předpis č. 5/2011 při stanovování cen u pozemků s druhem využití jako zemědělská půda, neinformuje členy zastupitelstva obce, s kým se uzavírají smlouvy o nájmu pozemků a smlouvy o nájmu nebytových prostor. Dosud se veškerá upozornění kontrolního výboru formou zápisů z jeho jednání míjela účinkem. Bude zajímavé, jestli námi podaný návrh podpoří koaliční členové zastupitelstva obce.       

Za opoziční členy zastupitelstva obce Kozák Josef

19. Září 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zase je v Jindřichově se čím bavit · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon      Hlásné trouby roztroubily a vypustily po Jindřichově nepravdivé informace o tom, co opoziční členové svým hlasováním ke Smlouvě o sdružení pracovních úvazků, odpovídajících mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků, způsobili na 18. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaném ve středu 14. 9. 2016. Proto je potřeba uvést věci na pravou míru. A předpokládám, že se budou divit i občané na zasedání přítomní nebo alespoň konečně nad konáním starosty obce prozřou.

      Od 29. 6. 2016, kdy se konalo 17. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, jsme neměli coby opoziční členové zastupitelstva obce absolutně žádné informace o tom, co tandem starosta a místostarostka obce řeší. Věděli jsme jen to, že se má někdy uskutečnit opakované konkurzní řízení na výběr nového ředitele nebo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jindřichov. Proč je to příspěvková organizace? Protože jejím zřizovatelem je Obec Jindřichov a to není jen starosta, ale týká se to i zastupitelstva obce.

Číst dále »

19. Září 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná v úterý 27. 9. 2016 v 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

07. Září 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 14. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

05. Září 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dvojaké zveřejňování záměrů nakládání s nemovitým majetkem obce · Kategorie: Nezařazené

megafon

      Zákon o obecním zřízení stanovuje, že starosta a místostarosta obce za výkon funkce zodpovídají zastupitelstvu obce. Ze všeho dosavadního konání to je v Jindřichově právě naopak, bohužel. To mohou potvrdit všichni opoziční členové zastupitelstva obce, ke kterým se dostane pouze to nejnutnější k projednání na veřejném zasedání. Paradoxní na tom je skutečnost, že v době mého starostování byli členy zastupitelstva obce ze stávající pětičlenné koalice čtyři zastupitelé. Na pravidelných pracovních zasedáních byli seznamováni s veškerou došlou poštou i s tím, co jsem připravoval a samozřejmě se všemi dokumenty, které musely být projednávány na veřejných zasedáních. Divili byste se, jak na tom lpěli. Pro mě to bylo úplně normální, nikdy bych si nedovolil například to, že když není v obci rada, abych radu jako starosta obce, byť v souladu se zákonem, v rozhodování o nakládání s nemovitým majetkem obce suploval a bez projednání na veřejném zasedání zveřejnil jakýkoliv záměr na prodej nebo pronájem nemovitého majetku obce, tak jak to provádí současný starosta obce. Bral jsem to tak, že si právo projednání záměrů vyhradilo zastupitelstvo obce.

Číst dále »

05. Září 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis kontrolního výboru · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

Zápis č. 7/2016 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jindřichov ke zveřejněným záměrům.

     Opoziční členové zastupitelstva obce upozorňují případné další žadatele o odprodej zemědělských pozemků, že je pravděpodobné, že starosta obce bude volit stejný postup při stanovování ceny za odprodej tak, jak to provádí dosud. Haléřové rozdíly za metr čtverečný odprodávaného pozemku sice vypadají jako zanedbatelná částka, rozhodující je však celková výměra prodávaného pozemku nebo jeho části.

 

 

26. Srpen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Starosta neplní lhůty stanovené harmonogramem úkolů pro volby do zastupitelstva krajů · Kategorie: Nezařazené

megafon      Starosta obce se nepoučil z jednoho závažného pochybení z nedávné doby. Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovil starostovi obce úkol pro zveřejnění Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována (§ 15 písm. f) zákona) nejpozději dne 23. 8. 2016.

      Zodpovědně prohlašuji, že tento úkol starosta nesplnil ve stanoveném termínu. Na úřední desce Obecního úřadu Jindřichov ještě ve středu 24. 8. 2016 večer tato informace zveřejněna nebyla. Na elektronické úřední desce na oficiálních webových stránkách obce, umožňující občanům dálkový přístup, se tato informace objevila dnešního dne (26. 8. 2016), ale datum zveřejnění antidatoval starosta obce na 23. 8. 2016.

Kozák Josef

24. Srpen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak to taky chodí na obecním úřadě · Kategorie: Nezařazené

megafon      Starosta Obce Jindřichov a jednatel společnosti Jindřichovská obchodní, s.r.o. svého času (29. 6. 2015) nechal schválit na zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, že činnost společnosti Jindřichovská obchodní, s.r.o. převezme od 1. 1. 2016 Obec Jindřichov a že ze společnosti se stane „schránka“ nebo „obálka“. Dva zaměstnanci budou od 1. 1. 2016 převedeni na obec a poslední ze zaměstnanců ukončí pracovní poměr u společnosti 30. 6. 2016.

     Nyní už máme pomalu konec srpna inkriminovaného roku a světe div se. Na vstupních dveřích do budovy obecního úřadu je stále občanům k dispozici provozní doba společnosti, stejně tak na informačním kanálu kabelové televize a na oficiálních webových stránkách obce.  Dost těžko se chápe, jak taková „schránka“ nebo „obálka“ může mít stále provozní dobu. Ale v Jindřichově je i toto možné. Občané se nad tím podivují, starostovi, místostarostce a jednatelům v jedné osobě to však vůbec nevadí.

Číst dále »

09. Srpen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění Finanční správy na pochybné obsílky · Kategorie: Nezařazené

     Finanční správa upozorňuje občany na zásilky, které mohou vyvolávat mylný dojem, že se jedná o úřední obsílky z finančního úřadu.

     Jde o obálku s modrým pruhem, na které je uveden text „Důvěrná zásilka zaslaná z Finančního ředitelství“, dále text „Povinně schválené úřední potvrzení“ a na zadní straně obálky je červeně výrazný nápis „Povinná odpověď v požadovaných lhůtách“. Obálka je též opatřena kulatým razítkem s popiskem „Finanční ředitelství“.  

     Tyto zásilky nemají s úřední korespondencí Finanční správy nic společného, jedná se o obálky s komerčním obsahem, jejichž odesílatelem je soukromý subjekt.