09. Prosinec 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak se koalice vyznamenala při hlasování o návrzích opozice · Kategorie: Zastupitelstvo obce

      Jedním z bodů programu (VII. Vyhrazení práv pro Zastupitelstvo obce Jindřichov), které se projednávaly na 20. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaném dne 16. 11. 2016, byl návrh opozičních členů zastupitelstva obce, aby veškeré rozhodování o nakládání s nemovitým majetkem obce bylo předkládáno k projednání na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, což se dosud neděje. Dalším požadavkem byl návrh na zveřejňování uzavřených smluv na oficiálních webových stránkách obce. To vše mělo za účel zvýšit transparentnost nakládání s nemovitým majetkem obce a také transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Občané (voliči) by tak měli větší možnost kontroly práce zvolených členů zastupitelstva obce.

      Koalice (na zasedání zastupitelstva nebyl přítomen jeden člen z koalice) to však opozici „natřela“, když se všichni její členové k jednotlivým návrhům (viz Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov) při hlasování „zdrželi“.

Číst dále »

08. Prosinec 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak to tedy je s poskytováním příspěvků občanům na zhotovené kanalizační přípojky? · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanal      Na 15. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném dne 24. 2. 2016, bylo zastupitelstvem pod bodem č. VI. 11. přijato toto usnesení (cituji):

Zastupitelstvo obce Jindřichov schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na revizní šachtu, která nebyla součástí projektu veřejné kanalizace, ve výši 2 000,– Kč, příspěvku na každý metr dle dokumentace soukromé části přípojky delší než 2 metry ve výši 100,– Kč a příspěvku na zakoupení čerpadla pro čerpací stanici uvedenou v projektové dokumentaci ve výši 5 000,– Kč. Příspěvky budou vypláceny po připojení na kanalizační řad v termínu do 31. 10. 2016.

      Pokud se týká vyplácení příspěvků občanům na zhotovené kanalizační přípojky ke svým nemovitostem, tak mi do dnešního dne (8. 12. 2016) není známo, že by kdokoliv ze žadatelů obdržel příspěvek.

Číst dále »

01. Prosinec 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TAK NÁM POMALU KONČÍ DALŠÍ ROK … · Kategorie: Nezařazené

PF 2017      Čas pomalu, ale jistě nám všem začal ukrajovat dny z měsíce prosince. Je to známka, že se neúprosně blíží konec roku 2016. V této, již krátké předvánoční době, chceme popřát všem občanům obce, kteří byli našimi voliči, aby prožili příjemné a hezké chvíle v kruhu rodiny, svých blízkých a svých přátel.  Věříme, že advent i svátky vánoční budou pro Vás časem, který využijete pro sebe a také pro své blízké, kdy povinnosti ponecháte na chvíli stranou, ale nezapomenete na ně a včas se k nim budete vracet.

      Vážíme si toho, že jste nám projevili svoji přízeň. Naší snahou je Vám to oplatit při rozhodování o věcech obecních na zasedáních Zastupitelstva obce Jindřichov. Naše menšinová pozice v celkovém počtu členů zastupitelstva obce nám však při rozhodování neumožňuje měnit některá rozhodnutí koalice, která považujeme za špatná. V naší práci se neodráží bezhlavé schvalování všeho, co je členům zastupitelstva předkládáno. Slib nám ukládá funkci člena zastupitelstva obce vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejích občanů.

      Vážení spoluobčané z řad našich příznivců,

přejeme Vám tedy v roce 2017 pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho příjemných překvapení, radostných setkání a také věříme, že nám zachováte svoji přízeň a v neposlední řadě i podporu.

Josef Kozák

Dana Kochanová

Marie Teznerová

Jaroslav Šimek

01. Prosinec 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Olomoucký kraj spouští jedinečnou aplikaci · Kategorie: Nezařazené

     Krajská samospráva v Olomouckém kraji jako první v České republice nabízí obyvatelům regionu možnost nahlížet on-line do přípravy podkladových materiálů na zasedání zastupitelstva. Majitelé mobilních zařízení s operačním systémem Android, kteří se zajímají o dění v krajské samosprávě, mají s nástupem nového vedení možnost stáhnout si z Google Play zdarma aplikaci Olomoucký kraj Zastupitelstvo.

     Tato aplikace umožní sledovat v mobilních telefonech a tabletech on-line přípravu podkladů, které jsou předkládány na zasedání zastupitelstva. „Občané se tedy k dokumentům dostanou prakticky ve stejnou chvíli jako zastupitelé, kteří o materiálech následně rozhodují. Olomoucký kraj tak veřejnost přímo vtahuje do přípravy každého zasedání zastupitelstva,“ řekl Oto Košta, hejtman Olomouckého kraje.

      Zájemci, kteří si aplikaci nainstalují,

Číst dále »

24. Listopad 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pár základních věcí sepsaných policistou (některé jsou již delší dobu známé, jiné jsou nové), které byste měli vědět a třeba nevíte · Kategorie: Nezařazené

megafon     Nové řidičské průkazy skupiny B mají platnost 10 let. Zkontrolujte si datum platnosti uvedené v řidičském průkazu. První nové řidičáky vydané od 1.5.2004 se již musí znovu měnit. Jinak výměna je nutná vždy při změně trvalého pobytu do jiné obce nebo při změně příjmení. Po výměně se u řidičáků skupiny B získaných do 31.12.1999 objevila skupina A1 a u ní kód 150 – pozor, neznamená to motocykl s obsahem 150 ccm, ale je to pouze harmonizační kód, podle kterého policie pozná, že je to pouze motocykl s obsahem 50 ccm s neomezenou rychlostí a manuální i automatickou převodovkou (simson, pionýr). U řidičských průkazů vydaných od 1.1.2000 se skupina A1 nepíše, ale lze řídit motocykly s manuální i automatickou převodovkou s obsahem 50 ccm, ale rychlost je omezena na maximálně 45 km/hod. (babeta). Od 19. ledna 2013 můžou všichni se skupinou B řídit motocykl s obsahem 125 ccm, ale pouze s automatickou převodovkou (skútr) ale POZOR POUZE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY. V rámci celé evropské unie lze se skupinou B táhnout i přívěs a tvořit soupravu o celkové hmotnosti do 3500 kg.

Číst dále »

09. Listopad 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovisko KIDSOK k připomínkám a návrhům Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov k JŘ autobusové dopravy na lince 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Jak bylo slíbeno ve zveřejněném příspěvku „Návrh změn v jízdním řádu autobusové dopravy na lince 930220 od 11. 12. 2016“, nyní tak činíme a informujeme občany o výsledku projednání návrhů a připomínek na změnu v jízdním řádu autobusové dopravy Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK). K návrhům změn bylo elektronickou poštou zasláno Výboru pro cestovní ruch a služby toto stanovisko KIDSOK:

Číst dále »

09. Listopad 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 16. 11. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

03. Listopad 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informujeme o pokračování výluky spěšných vlaků na trati č. 292 v úseku mezi Hanušovicemi a Jeseníkem a opačně · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafonVážení občané,

v příštích týdnech musíte počítat s výlukou u vedení spěšných vlaků. Od 8. listopadu do 9. prosince 2016 se bude pracovat na trati číslo 292 Šumperk – Jeseník – Krnov. Všechny spěšné vlaky (vyjma Sp 1634) budou v úseku Hanušovice – Jeseník a opačně nadále nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Osobní vlaky a zmíněný Sp 1634 budou již vedeny vlakovou soupravou. Cestující by tak měli věnovat zvýšenou pozornost odlišným jízdním dobám oproti platnému jízdnímu řádu. 

       U vybraných spěšných vlaků je přeprava jízdních kol a nadměrných zavazadel umožněna v omezeném počtu, pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy. 

       Cestující budou odbaveni bez přirážky ve spojích náhradní autobusové dopravy v zastávkách, které nejsou umístěny před nádražní budovou. 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Číst dále »