15. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co se zase starostovi (ne)povedlo · Kategorie: Nezařazené

     Dnešního dne (15.1.2018) zveřejnil starosta na oficiálních webových stránkách Obce Jindřichov Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky, jak mu ukládá harmonogram úkolů a lhůt. A tento harmonogram mu ukládá výše uvedené oznámení o místě konání 2. kola voleb zveřejnit s odvoláním na § 34 odst. (1) písm. b), zákona č. 275/2012 Sb., zákona o volbě prezidenta republiky (citace: písm. b) o době a místě konání druhého kola volby prezidenta po vyhlášení výsledku prvního kola volby prezidenta, pokud se druhé kolo volby prezidenta má konat). Starosta se však nesmyslně odvolává na § 34 odst. (1) písm. a) zákona a navíc ještě na § 34 odst. (3) zákona.

     Věřím, že toto občanům a zároveň voličům nic neříká, a proto je třeba tyto nesmysly vysvětlit citací těchto paragrafů:

§ 34 odst. (1) Starosta zveřejní na úřední desce obecního úřadu informaci pro voliče:

písm. a) o době a místě konání volby prezidenta nejpozději 15 dnů přede dnem volby prezidenta; v informaci uvede adresy volebních místností; bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a dále uvede další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb.

§ 34 odst. (3) V obci, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu 10 % občanů hlásících se k jedné národnosti jiné než české, se informace podle odstavce 1 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

     A ještě větším nesmyslem je, když starosta v oznámení tvrdí, že hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny před konáním voleb. Tak vážení voliči čekejte, ale hlasovacích lístků se s určitostí nedočkáte. I na toto pamatuje zákon:

§ 56 odst. (5) Při tisku hlasovacích lístků pro druhé kolo volby prezidenta se postupuje podle § 28 odst. 3 a 4 s tím, že hlasovací lístky všech kandidátů z prvního kola volby prezidenta budou vytištěny s označením „druhé kolo volby prezidenta“. Hlasovací lístky zašle Ministerstvo vnitra prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly doručeny před zahájením hlasování okrskovým volebním komisím. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou hlasovací lístky postupujících kandidátů. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti. Pro hlasování ve zvláštních volebních okrscích se použijí hlasovací lístky postupujících kandidátů z prvního kola volby prezidenta a opatří se otiskem razítka s textem „2. kolo“.

Takže starostou zveřejněné oznámení jako by nebylo. Co k tomu dodat?

Kozák Josef