19. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Druhý pokus starosty je opět ne(povedený) · Kategorie: Nezařazené

     Tak ten příspěvek Co se starostovi (ne)povedlo zabral, ale jenom tak, že starosta zveřejnil nové Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky, které lze označit rovněž za nepodařené. Níže si můžete přečíst, co všechno ten § 34 zákona č. 275/2012 Sb., zákona o volbě prezidenta republiky, na který se starosta v oznámení odvolává, ukládá starostovi za povinnosti:

(1) Starosta zveřejní na úřední desce obecního úřadu informaci pro voliče:

a) o době a místě konání volby prezidenta nejpozději 15 dnů přede dnem volby prezidenta; v informaci uvede adresy volebních místností; bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a dále uvede další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb,

b) o době a místě konání druhého kola volby prezidenta po vyhlášení výsledku prvního kola volby prezidenta, pokud se druhé kolo volby prezidenta má konat.

(2) Zastupitelský úřad způsobem v místě obvyklým informuje v dostatečném časovém předstihu voliče žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě konání volby prezidenta ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání druhého kola volby prezidenta.

(3) V obci, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu 10 % občanů hlásících se k jedné národnosti jiné než české, se informace podle odstavce 1 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

     Starosta voliče vlastně informuje, že bude první kolo voleb (tady už však dobu zveřejnění nejpozději 15 dnů přede dnem volby určitě nestihl a také to je vlastně nesmysl), dále že bude i druhé kolo voleb (což je jediná správná informace pro voliče), rozhodně nemá starosta nic společného se zastupitelským úřadem (u něho je však všechno možné) a v územním obvodu obce rozhodně nežije podle posledního sčítání lidu 10 % občanů hlásících se k jedné národnosti jiné než české, aby tu informaci zveřejnil i v jazyce příslušné národnostní menšiny. Ještě že alespoň v oznámení uvedl na pravou míru, že hlasovací lístky obdrží voliči ve volebních místnostech.

Kozák Josef