23. Listopad 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany k aktualizaci autobusového jízdního řádu s platností od 9.12.2018 · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

autobusVážení občané,

Výbor pro cestovní ruch a služby bývalého Zastupitelstva obce Jindřichov ještě před koncem volebního období se na svém zasedání 19. 9. 2018 zabýval projednáním podnětů k aktualizaci jízdního řádu autobusové dopravy u autobusové linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná s platností od 9. 12. 2018. Ze svého zasedání pořídil Zápis č. 2/2018, který byl téhož dne předán na podatelnu obecního úřadu a zaslán elektronickou poštou Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje k vyřízení návrhu na zlepšení dopravní obslužnosti pro občany v Pustých Žibřidovicích a v Habarticích tím, aby byly provozovány spoje č. 7 a spoje č. 8 bez omezení i v době prázdnin.

V pondělí 20. 11. 2018 došla elektronickou poštou níže uvedená odpověď (červený text):

Vážený pane Kozáku,

dne 19. 9. 2018 jsme obdrželi připomínku výboru pro cestovní ruch a služby, ke které Vám sdělujeme následující.

Spoje č. 7 a 8 budou zavedeny i během školních prázdnin, budou de facto ve zkušebnímu provozu, tzn. během roku budeme sledovat obsazenost těchto spojů a pokud pojede těmito spoji v úseku Jindřichov – Pleče – Habartice a zpět, resp. Jindřichov – Pusté Žibřidovice a zpět na každém spoji opakovaně 3 cestující a méně, přistoupíme, vzhledem k hospodaření s veřejnými prostředky a také vzhledem ke shora omezenému finančnímu rámci prostředků Olomouckého kraje určených na dopravní obslužnost k jejich opětovnému omezení.

Děkujeme Vám za podnět a zájem o veřejnou dopravu.

S pozdravem

Ing. Martin KONEČNÝ

specialista v dopravě

odbor dopravy a dopravních systémů

    Prosím tedy ty, kteří si tento článek přečtou, aby informaci o zavedení spojů č. 7 a č. 8 v době všech stanovených prázdnin šířili mezi známými hlavně v Pustých Žibřidovicích a v Habarticích, aby občané uvedené spoje v době prázdnin využívali tak, aby nedošlo k jejich opětovnému zrušení.

                                                                                                                    Kozák Josef