17. Červenec 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak byly a jak jsou čerpány prostředky z rozpočtu obce na mzdové náklady · Kategorie: Obecní úřad

megafon      Paní Helena Sládečková podala na Obecní úřad v Jindřichově žádost o poskytnutí informací, jaké náklady na hrubé mzdy byly z rozpočtu obce (z veřejných prostředků) za posledního půlroku v době starostování pana Kozáka a jaké náklady na hrubé mzdy byly za prvního půlroku starostování pana Langera. Po obdržení informace požádala o její zveřejnění, což je rozhodně žádoucí informovat občany, jak se nakládá s veřejnými prostředky. Je nutno podotknout, že v jednotlivých tabulkách jsou veškeré náklady na hrubé mzdy všech zaměstnanců včetně zaměstnanců na výkonu veřejně prospěšných prací a aktivizačních pracovních příležitostí, dohod o provedení práce a odměny všech neuvolněných členů zastupitelstva obce včetně odměny starosty, a to bez zákonných odvodů zaměstnavatele.

KOZÁK

Květen 2014

Červen 2014

Červenec 2014

Srpen 2014

Září 2014

Říjen 2014

Mzdové náklady

229 911 Kč

285 229 Kč

203 262 Kč

200 385 Kč

207 361 Kč

205 420 Kč

Poznámky

 

výplata příspěvků zaměstnancům ze soc. fondu

 

 

 

 

U každého měsíce je nutné odečíst cca 13 000 Kč, které v průměru za zaměstnance na výkonu veřejně prospěšných prací a aktivizačních pracovních příležitostí hradil na základě uzavřených dohod Úřad práce.

LANGER

Listopad 2014

Prosinec 2014

Leden 2015

Únor 2015

Březen 2015

Duben 2015

Mzdové  náklady

444 763 Kč

239 699 Kč

218 603 Kč

232 273 Kč

243 086 Kč

250 759 Kč

Poznámky

výplata příspěvků zaměstnancům ze soc. fondu a výplata odchodného

 

 

 

 

 

U každého měsíce je nutné odečíst cca 13 000 Kč, které v průměru za všechny zaměstnance na výkonu veřejně prospěšných prací a aktivizačních pracovních příležitostí hradil na základě uzavřených dohod Úřad práce.

     Z výše uvedených tabulek je patrné, že určitě došlo k nárůstu platu u zaměstnanců. Vliv na vyšší mzdové náklady mají i zvýšené odměny starosty a místostarostky. Jen u odměn zbývajících neuvolněných členů zastupitelstva obce došlo de facto od 1. 5. 2015 k poklesu.

megafon     Na závěr malou perličku. Když byl stávající starosta místní občankou dotázán, jak je možné, že členové zastupitelstva mají po možném zvýšení svých odměn ve skutečnosti odměny nižší, tak se jí dostalo odpovědi: „Když hlasují jak ovce“. Tak takového máte vážení členové zastupitelstva starostu. Na pracovním zasedání členům zastupitelstva starosta sdělil, že novelizace nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev umožňuje zvýšení odměn o 3,5 %. Jemu samozřejmě o nic nešlo, neboť výše jeho odměny je zákonem pevně daná a také byla od 1. 5. 2015 zvýšena o 3,5 % na 42 686 Kč. Společně s místostarostkou (a já tipuji, že to byla pouze místostarostka) vybrali ke schválení na 6. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 22. 4. 2015 ty nejhorší varianty z obdrženého metodického pokynu, týkající se odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce za výkon funkcí. Zrovna tak se to totiž schvalovalo o dva dny dříve na zasedání Zastupitelstva obce Ostružná, kde místostarostka jako zaměstnanec OÚ, je zároveň zapisovatelkou. Jaká to náhoda? Vůbec ne. V Jindřichově jsme se dočkali forem zápisů z Ostružné, neboť je píše jedna a ta samá osoba. Byl by rozhodně zázrak od tohoto tandemu k nezaplacení očekávat něco rozumného. To ale nehrozí. Dokazují to každým dnem.

Kozák Josef