08. Prosinec 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak to tedy je s poskytováním příspěvků občanům na zhotovené kanalizační přípojky? · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanal      Na 15. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném dne 24. 2. 2016, bylo zastupitelstvem pod bodem č. VI. 11. přijato toto usnesení (cituji):

Zastupitelstvo obce Jindřichov schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na revizní šachtu, která nebyla součástí projektu veřejné kanalizace, ve výši 2 000,– Kč, příspěvku na každý metr dle dokumentace soukromé části přípojky delší než 2 metry ve výši 100,– Kč a příspěvku na zakoupení čerpadla pro čerpací stanici uvedenou v projektové dokumentaci ve výši 5 000,– Kč. Příspěvky budou vypláceny po připojení na kanalizační řad v termínu do 31. 10. 2016.

      Pokud se týká vyplácení příspěvků občanům na zhotovené kanalizační přípojky ke svým nemovitostem, tak mi do dnešního dne (8. 12. 2016) není známo, že by kdokoliv ze žadatelů obdržel příspěvek.

Já sám jsem 13. 6. 2016 podával v zastoupení žadatelů písemnou žádost o poskytnutí příspěvku se všemi požadovanými náležitostmi. Vzhledem k tomu, že jsem za dva měsíce na tuto žádost neobdržel žádnou odpověď, byl jsem nucen 13. 8. 2016 starostu obce upozornit na neplnění si povinností a když jsem odpověď opět neobdržel, tak jsem byl nucen toto opět zopakovat dne 15. 9. 2016. Teprve na toto upozornění odpověď až téměř po měsíci dorazila, a to dne 11. 10. 2016. Starosta se zmohl pouze na strohé vyjádření (cituji):

„Tímto Vám sděluji, že žádosti o poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojku ……… vedeme v evidenci a vyplacení příspěvků bude provedeno spolu s ostatními žádostmi do konce roku 2016“.

      Tak nevím, jak si výše citované usnesení ze zasedání zastupitelstva obce starosta vysvětluje. Pokud si pamatuji, tak o žádném termínu vyplácení příspěvků do konce roku se nikdy na zastupitelstvu nejednalo a nikde to nikdy nebylo zveřejněno, natož aby žadatelé s tímto byli seznámeni.

Kozák Josef