19. Duben 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kanalizační odbočky a kanalizační přípojky k objektům · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanal

     Stále se od svých známých dozvídám, jakou pomlouvačnou a nenávistnou kampaň vůči mé osobě ve spojení se zřizováním kanalizačních přípojek k objektům šíří starosta obce, někteří zaměstnanci OÚ a někteří občané. Je to bohužel důsledek toho, že se tito lidé v určitou dobu projevují jako odborníci na vše, ale je pod jejich úroveň a zájem si zjistit, jak se vlastně věci mají a kde je hlavně pravda.

     Projektová organizace vypracovala projektovou dokumentaci k provádění stavby ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov za účelem poskytnutí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR. Součástí této dokumentace byla i dokumentace tzv. kanalizačních odboček k jednotlivým objektům. Tyto kanalizační odbočky byly projektovány v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, které se za dobu administrace žádosti třikrát měnily. Projektová dokumentace pro provedení stavby se na rozdíl od dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební (vodoprávní) povolení projektuje na podkladu geodetického proměření části území, na kterém se celá stavba realizuje. Takže kanalizační odbočka k objektu, ukončená na veřejné části pozemku, byla zakončena v projektu revizní šachtou, naproti tomu kanalizační odbočka k objektu, ukončená na soukromém pozemku, nebyla zakončena revizní šachtou. Z výše uvedeného tedy plyne, že jsem v žádném případě nebyl ten, kdo by rozhodoval o tom, kdo bude vyvoleným a kdo ne a komu bude šachta vyškrtnuta z původního projektu, když žádný původní projekt nebyl. To je moje odpověď pisateli tohoto názoru „Naprostý SOUHLAS. Navíc svou poslední aktivitou (příprava realizace kanalizace), vyškrtnutím revizních šachet pro půl vesnice z původního projektu, okradl půl vesnice o peníze za tuto šachtu – cca 4000 Kč. Zajímalo  by mne jaký na to měl klíč, kdo je vyvolený a kdo ne. A tím že se polovinou částky tohoto účastnila i obec, okradl i obec. STAROSTA se postaral. Občané i obec to patřičně pocítili. Děkujeme, ODEJDĚTE!!“ k článku Spalovna na Hanušovicku? Ne, křičí občané, uveřejněného na Šumperském reji dne 15. 3. 2016.

     Projekty vlastních kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům byly zpracovány projektovou organizací na základě rozeslaných dotazníků jejich vlastníkům, kterých se připojování na splaškovou kanalizaci v té době mělo týkat. Tito vlastníci dotazníky vyplnili, na přiloženém snímku zakreslili místo napojení, vrátili je zpět projektové organizaci a ta následně vypracovala projekty kanalizačních přípojek. V mnoha sporných případech ještě pracovníci projektové organizace prováděli i tzv. místní šetření. Projekty kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům jsou k dispozici na obecním úřadě, ale současný starosta nebyl schopen včas informovat jejich vlastníky, aby si je za účelem realizace kanalizačních přípojek ke svým objektům vyzvedli a podle nich kanalizační přípojky mohli realizovat.

      Ještě malé zamyšlení nad příspěvkem, který je na základě usnesení Zastupitelstva obce Jindřichov ze dne 24. 2. 2016 poskytován občanům na realizaci kanalizačních přípojek. Tady bohužel nebyl schopen starosta obce sehnat další finanční prostředky z poskytovaných dotačních titulů. Jak jinak si vysvětlit, že starostové 31 obcí v Olomouckém kraji pro své obce na realizaci staveb ČOV a splaškových kanalizací dotace získali. Starosta tím připravil obec o významnou finanční částku, ze které mohla být hrazena realizace stavby ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov a z ušetřených peněz v rozpočtu obce se mohl navýšit příspěvek občanům na realizaci kanalizačních přípojek k jejich objektům.

Kozák Josef