10. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh železničního jízdního řádu pro období od 10.12.2017 do 8.12.2018 k připomínkování · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon       Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov ve složení Jaroslav Šimek, předseda výboru, Dana Dobiášová, člen výboru a Josef Kozák, člen výboru, informuje tímto občany, že se dne 10. července 2017 na svém jednání na základě zveřejněných informací Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) prostřednictvím jeho webových stránek a dopisu zabýval návrhem železničního jízdního řádu pro období od 10.12.2017 do 8.12.2018 pro železniční trať č. 292 ve směru Šumperk – Krnov a ve směru Krnov – Šumperk. Z jednání výboru byl pořízen Zápis č.1/2017, který byl

elektronickou poštou zaslán ve stanoveném termínu (do 14.7.2017) na elektronickou adresu kidsok@kidsok.cz.

      Zároveň bylo požádáno o zaslání reakce na připomínku k návrhu železničního jízdního řádu uvedenou v zápisu. O výsledku projednání připomínek budou občané prostřednictvím webových stránek www.jindrichovsu.eu informováni.

      Originál zápisu byl dne 10.7.2017 předán na podatelnu Obecního úřadu Jindřichov k vyřízení.

Výbor pro cestovní ruch a služby

Přílohy: