02. Červenec 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh železničního jízdního řádu pro období od 9.12.2018 do 14.12.2019 k připomínkování · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon       Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov ve složení Jaroslav Šimek, předseda výboru, Dana Dobiášová, člen výboru a Josef Kozák, člen výboru, informuje tímto občany, že se dne 2. července 2018 na svém jednání na základě obdrženého dopisu od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) zabýval návrhem železničního jízdního řádu pro období od 9.12.2018 do 14.12.2019 pro železniční trať č. 292 ve směru Šumperk – Krnov a ve směru Krnov – Šumperk. Z jednání výboru byl pořízen Zápis č.1/2018, který byl elektronickou poštou zaslán na elektronickou adresu kidsok@kidsok.cz.

      Zároveň bylo požádáno o zaslání reakce na požadavek k návrhu železničního jízdního řádu uvedený v zápisu. O výsledku projednání připomínek budou občané prostřednictvím webových stránek www.jindrichovsu.eu informováni.

      Originál zápisu byl dne 2.7.2018 předán na podatelnu Obecního úřadu Jindřichov k vyřízení.

 

Výbor pro cestovní ruch a služby

Přílohy: