22. Srpen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obdržená odpověď na požadavek k návrhu železničního jízdního řádu · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon       Vážení občané, jak jsme v našem posledním příspěvku s názvem  Návrh železničního jízdního řádu pro období od 9.12.2018 do 14.12.2019 k připomínkování slíbili zveřejnit obdrženou odpověď od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) na námi zaslaný Zápis č. 1/2018 z jednání Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov, dnes tak činíme. V pátek 17. 8. 2018 došla elektronickou poštou níže uvedená odpověď:

Vážený pane Kozák,

děkuji za připomínku k návrhu jízdního řádu pro rok 2018/2019. Vaše připomínka ohledně zastavování vlaku Sp 1702 na zastávce Nové Losiny od nového jízdního řádu pro rok 2018/2019 bude ze strany SŽDC realizována.

S pozdravem

Viktor Farbiak

odbor dopravy a dopravních systémů

 

                                                                                                                    Výbor pro cestovní ruch a služby