28. Září 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omluva k části zveřejněného článku „Rodina starosty obce neoprávněně užívá části obecních pozemků“ · Kategorie: Nezařazené

     Ve zveřejněném článku jsem nepravdivě uvedl tuto větu (citace): „A ani to mu nestačilo, tak si ohradil ohradníky ještě značný kus pozemku parc. č. 966/2 v katastrálním území Pusté Žibřidovice, který se rovněž nachází v místní části “Rakousko“, a to také pro pastvu ovcí“.

     Tato věta se nezakládá na pravdě, neboť dne 27. 9. 2017 syn starosty obce prokázal pronájem části tohoto pozemku, a to uzavřením nájemní smlouvy již v roce 2016.  

     Tímto se synovi starosty obce omlouvám za nepravdivě uveřejněnou část v textu článku.

Kozák Josef