17. Říjen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opozičním členům zastupitelstva obce nejsou občané lhostejní · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonMinulé zastupitelstvo v roce 2013 vydalo Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád. Krajský úřad Olomouckého kraje doporučil toto nařízení zrušit. Starosta obce na základě tohoto doporučení na 12. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 21. 10. 2015 nechal pod bodem usnesení č. VI. 1. toto nařízení bez náhrady zrušit.  V komentáři se starosta vyjádřil (citace ze zápisu): V současné době se v obci Jindřichov nevyskytují podomní prodejci, a pokud by se opět začali v obci objevovat, budou občané upozorněni informací v kabelové televizi a na vývěskách.“ Jak úsměvné a pro obtěžované občany k ničemu.

     Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov (Josef Kozák, Dana Kochanová, Marie Teznerová, Jaroslav Šimek) se na základě skutečností, kdy se během roku opakovaně v obci vyskytují podomní prodejci, kteří nevybíravým způsobem nabízejí služby týkající se hlavně změny dodavatelů elektřiny a plynu, a to cíleně starším spoluobčanům, kteří se jim nemají jak bránit, se rozhodli vypracovat návrh Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce a tento návrh s přílohou dodatkové tabulky pro umístění na cedule oznamující začátky obcí Jindřichov, Pusté Žibřidovice, Nové Losiny, Habartice a Pekařov a společně se Žádostí o zařazení do programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, bylo zasláno starostovi obce elektronicky dne 16. 10. 2017.