28. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoční svátky · Kategorie: Nezařazené

Veselé Velikonoce, plné pohody a radosti přejí všem občanům z řad našich příznicvů opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov. megafon

22. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výbor pro cestovní ruch a služby informuje cestující o výluce · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 1. 7. 2018, 0:00 hod. do 6. 8. 2018, 23:59 hod. proběhne výluka v úseku Hanušovice – Lipová Lázně na trati 292 Šumperk – Jeseník – Krnov.

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky jsou v úseku Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou vedeny bez omezení.

U vybraných spěšných vlaků je umožněna přeprava jízdních kol v omezeném počtu, pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy.

Cestující jsou bez přirážky odbaveni ve spojích náhradní autobusové dopravy v zastávkách, které nejsou umístěny před nádražní budovou. Na trati bude po dobu výluky platit výlukový jízdní řád.

Číst dále »

22. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výbor pro cestovní ruch a služby informuje cestující o výluce · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 8. 4., 0:00 hod. do 30. 6. 2018, 23:59 hod.proběhne výluka v úseku Ostružná – Lipová Lázně na trati 292 Šumperk – Jeseník – Krnov.

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky jsou v úseku Ostružná – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou vedeny bez omezení.

U vybraných spěšných vlaků je umožněna přeprava jízdních kol v omezeném počtu, pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy.

Cestující jsou bez přirážky odbaveni ve spojích náhradní autobusové dopravy v zastávkách, které nejsou umístěny před nádražní budovou. Na trati bude po dobu výluky platit výlukový jízdní řád.

Číst dále »

22. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výbor pro cestovní ruch a služby informuje cestující o výluce · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 5. 4. 2018, 0:00 hod. do 7. 4. 2018, 23:59 hod. proběhne výluka v úseku Hanušovice – Lipová Lázně na trati 292 Šumperk – Jeseník – Krnov. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky tratě 292 jsou v úseku Zábřeh na Moravě/Šumperk – Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou vedeny bez omezení.

U vybraných spěšných vlaků je umožněna přeprava jízdních kol v omezeném počtu, pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy.

Cestující jsou bez přirážky odbaveni ve spojích náhradní autobusové dopravy v zastávkách, které nejsou umístěny před nádražní budovou. Na trati bude po dobu výluky platit výlukový jízdní řád.

Číst dále »

14. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z druhého jednání kontrolního výboru v roce 2018 · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov provedl dne 8. 3. 2018 kontrolu povinným subjektem zveřejnění Výroční zprávy za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to kontrolou zveřejnění na úřední desce obecního úřadu a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup na oficiálních webových stránkách obce (elektronická úřední deska). Z jednání byl pořízen Zápis č. 2/2018. Tento zápis byl podán na podatelnu obecního úřadu dne 12. 3. 2018 a byla mu přidělena spis. zn. OUJI 245/2018.

      Výroční zpráva v zákonem stanovené lhůtě zveřejněna nebyla. Tato povinnost se opakuje každý rok. Na zápis reagoval starosta obce jejím zveřejněním na elektronické úřední desce dne 13. 3. 2018.  Tady není zapotřebí žádný další komentář.

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

06. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 14. 3. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

22. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z prvního jednání kontrolního výboru v roce 2018 · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov provedl dne 21. 2. 2018 kontrolu vyhlašování vyvěšením právních předpisů obce na úřední desce obecního úřadu a zároveň povinnosti obce zveřejnit obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Z jednání byl pořízen Zápis č. 1/2018. Tento zápis byl podán na podatelnu obecního úřadu dne 22. 2. 2018 a byla mu přidělena spis. zn. OUJI 243/2018.

      Ze zjištění vyplývá pro kontrolní výbor zcela nepochopitelná věc, kdy jeden právní dokument obce (Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích) starosta vyvěsí tak, jak ukládají příslušné zákony a druhý právní dokument obce (Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce) přesto, že na vyvěšeném dokumentu na úřední desce obecního úřadu ponechá odkaz „Současně zveřejněno na elektronické úřední desce“, tak na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup na nepřehledně uspořádaných oficiálních webových stránkách obce tento dokument nenajdete.

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

13. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omluva za uveřejněnou část článku · Kategorie: Nezařazené

     Autor článku Jak vlastně plní starosta obce usnesení ze zasedání zastupitelstva obce? se tímto omlouvá předsedovi Tenisového klubu Jindřichov, z.s. Část článku byla psána bez jeho vědomí z iniciativy pisatele jako opozičního člena zastupitelstva obce a byla dodatečně odstraněna.

Kozák Josef

12. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak vlastně plní starosta obce usnesení ze zasedání zastupitelstva obce? · Kategorie: Nezařazené

     Opozičním členům zastupitelstva obce není jasné, jak vlastně starosta obce plní usnesení ze zasedání zastupitelstva. Na každém zasedání se pochlubí v bodě I. Kontrola plnění usnesení, že všechna usnesení jsou splněna nebo jsou v jednání.   

     Pak by nás zajímalo, jak dlouhou dobu si starosta nastavil u usnesení, která jsou v jednání. Jako příklad poslouží usnesení uvedená v zápise z 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaného dne 1. 3. 2017. Tato usnesení jsou ve volné formě stále uveřejněna na titulní stránce oficiálního webu obce (citace):

  • Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo v rámci zhotovených přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p., zajištění a uhrazení potřebných geometrických plánů.
  • Zastupitelstvo obce Jindřichov nemělo námitek k tomu, aby starosta obce zajistil sepsání smlouvy na věcná břemena pro vlastníky kanalizačních přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p., a schválilo uhrazení poplatku za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.
  • Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo uhrazení stanovené ceny za věcné břemeno v rámci zhotovených přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p. v případě, že bude přípojka připojena na kanalizační řad do 31.10.2017.

Číst dále »

24. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany k platnosti nového autobusového jízdního řádu od 28. 1. 2018 · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

autobus     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že od neděle 28. ledna 2018 vchází v platnost nový autobusový jízdní řád linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná. Doporučujeme cestujícím se dopředu seznámit s odlišnými časy odjezdů nebo příjezdů u jednotlivých spojů oproti předchozímu jízdnímu řádu, který platí od 1. 1. 2018. Konkrétně se jedná o změny uspíšení odjezdů o 10 minut u spojů č. 6 a 11

                                                                                                                    Výbor pro cestovní ruch a služby

Příloha: