22. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z prvního jednání kontrolního výboru v roce 2018 · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov provedl dne 21. 2. 2018 kontrolu vyhlašování vyvěšením právních předpisů obce na úřední desce obecního úřadu a zároveň povinnosti obce zveřejnit obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Z jednání byl pořízen Zápis č. 1/2018. Tento zápis byl podán na podatelnu obecního úřadu dne 22. 2. 2018 a byla mu přidělena spis. zn. OUJI 243/2018.

      Ze zjištění vyplývá pro kontrolní výbor zcela nepochopitelná věc, kdy jeden právní dokument obce (Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích) starosta vyvěsí tak, jak ukládají příslušné zákony a druhý právní dokument obce (Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce) přesto, že na vyvěšeném dokumentu na úřední desce obecního úřadu ponechá odkaz „Současně zveřejněno na elektronické úřední desce“, tak na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup na nepřehledně uspořádaných oficiálních webových stránkách obce tento dokument nenajdete.

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

13. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omluva za uveřejněnou část článku · Kategorie: Nezařazené

     Autor článku Jak vlastně plní starosta obce usnesení ze zasedání zastupitelstva obce? se tímto omlouvá předsedovi Tenisového klubu Jindřichov, z.s. Část článku byla psána bez jeho vědomí z iniciativy pisatele jako opozičního člena zastupitelstva obce a byla dodatečně odstraněna.

Kozák Josef

12. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak vlastně plní starosta obce usnesení ze zasedání zastupitelstva obce? · Kategorie: Nezařazené

     Opozičním členům zastupitelstva obce není jasné, jak vlastně starosta obce plní usnesení ze zasedání zastupitelstva. Na každém zasedání se pochlubí v bodě I. Kontrola plnění usnesení, že všechna usnesení jsou splněna nebo jsou v jednání.   

     Pak by nás zajímalo, jak dlouhou dobu si starosta nastavil u usnesení, která jsou v jednání. Jako příklad poslouží usnesení uvedená v zápise z 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaného dne 1. 3. 2017. Tato usnesení jsou ve volné formě stále uveřejněna na titulní stránce oficiálního webu obce (citace):

  • Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo v rámci zhotovených přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p., zajištění a uhrazení potřebných geometrických plánů.
  • Zastupitelstvo obce Jindřichov nemělo námitek k tomu, aby starosta obce zajistil sepsání smlouvy na věcná břemena pro vlastníky kanalizačních přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p., a schválilo uhrazení poplatku za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.
  • Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo uhrazení stanovené ceny za věcné břemeno v rámci zhotovených přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p. v případě, že bude přípojka připojena na kanalizační řad do 31.10.2017.

Číst dále »

24. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany k platnosti nového autobusového jízdního řádu od 28. 1. 2018 · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

autobus     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že od neděle 28. ledna 2018 vchází v platnost nový autobusový jízdní řád linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná. Doporučujeme cestujícím se dopředu seznámit s odlišnými časy odjezdů nebo příjezdů u jednotlivých spojů oproti předchozímu jízdnímu řádu, který platí od 1. 1. 2018. Konkrétně se jedná o změny uspíšení odjezdů o 10 minut u spojů č. 6 a 11

                                                                                                                    Výbor pro cestovní ruch a služby

Příloha:

19. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Druhý pokus starosty je opět ne(povedený) · Kategorie: Nezařazené

     Tak ten příspěvek Co se starostovi (ne)povedlo zabral, ale jenom tak, že starosta zveřejnil nové Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky, které lze označit rovněž za nepodařené. Níže si můžete přečíst, co všechno ten § 34 zákona č. 275/2012 Sb., zákona o volbě prezidenta republiky, na který se starosta v oznámení odvolává, ukládá starostovi za povinnosti:

(1) Starosta zveřejní na úřední desce obecního úřadu informaci pro voliče:

Číst dále »

15. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co se zase starostovi (ne)povedlo · Kategorie: Nezařazené

     Dnešního dne (15.1.2018) zveřejnil starosta na oficiálních webových stránkách Obce Jindřichov Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky, jak mu ukládá harmonogram úkolů a lhůt. A tento harmonogram mu ukládá výše uvedené oznámení o místě konání 2. kola voleb zveřejnit s odvoláním na § 34 odst. (1) písm. b), zákona č. 275/2012 Sb., zákona o volbě prezidenta republiky (citace: písm. b) o době a místě konání druhého kola volby prezidenta po vyhlášení výsledku prvního kola volby prezidenta, pokud se druhé kolo volby prezidenta má konat). Starosta se však nesmyslně odvolává na § 34 odst. (1) písm. a) zákona a navíc ještě na § 34 odst. (3) zákona.

     Věřím, že toto občanům a zároveň voličům nic neříká, a proto je třeba tyto nesmysly vysvětlit citací těchto paragrafů:

Číst dále »

20. Prosinec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany k platnosti nového autobusového jízdního řádu od 1. 1. 2018 · Kategorie: Nezařazené

autobus     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že od pondělí 1. ledna 2018 platí nový autobusový jízdní řád linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná. Doporučujeme cestujícím se dopředu seznámit s odlišnými časy odjezdů nebo příjezdů u jednotlivých spojů oproti předchozímu jízdnímu řádu, který platí od 29. 10. 2017 do 31. 12. 2017. Konkrétně se jedná o změny u spojů č. 1, 2, 4, 6, 11, 14, 16, 20. Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) tentokrát nepředložil změny v jízdním řádu k veřejné diskusi.

                                                                                                                      Výbor pro cestovní ruch a služby

Příloha:

12. Prosinec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 20. 12. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

03. Prosinec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TAK NÁM POMALU KONČÍ DALŠÍ ROK … · Kategorie: Nezařazené

PF 2017      Čas pomalu, ale jistě nám všem začal ukrajovat dny z posledního měsíce roku 2017. V plném proudu už je advent, je to známka, že se neúprosně blíží konec tohoto roku. Prosinec je tak tradičně obdobím, kdy po hektickém průběhu většiny roku nás atmosféra Vánoc donutí zpomalit a zamyslet se nad sebou a svými skutky. Vždyť se blíží pro mnoho z nás ty nejkrásnější svátky – Vánoce.

     V této, již krátké předvánoční době, chceme popřát všem občanům obce, kteří byli našimi voliči, aby prožili příjemné a hezké chvíle v kruhu rodiny, svých blízkých a svých přátel.  Věříme, že advent i svátky vánoční budou pro Vás časem, který využijete pro sebe a také pro své blízké. Zaslouží si to. Někdy stačí dobrá vůle a trocha vstřícnosti, abychom v srdcích a myslích po většinu roku opomíjených a smutných, rozzářili dosud skryté pocity, jako jsou radost, přátelství, klid a bezpečí.

      Vážíme si toho, že jste nám projevili svoji přízeň. Naší snahou je Vám to oplatit při rozhodování o věcech obecních na zasedáních Zastupitelstva obce Jindřichov. Naše menšinová pozice v celkovém počtu členů zastupitelstva obce nám však při rozhodování neumožňuje měnit některá rozhodnutí koalice, která považujeme za špatná. V naší práci se neodráží bezhlavé schvalování všeho, co je členům zastupitelstva předkládáno. Slib nám ukládá funkci člena zastupitelstva obce vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejích občanů.

      Vážení spoluobčané z řad našich příznivců,

ať už se do konce roku potkáme osobně nebo jen prostřednictvím těchto řádků, přejeme Vám v roce 2018 pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho příjemných překvapení, radostných setkání a také věříme, že nám zachováte svoji přízeň a v neposlední řadě i podporu.

Josef Kozák

Dana Kochanová

Marie Teznerová

Jaroslav Šimek

24. Listopad 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany – změna otevírací doby prodejny · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov si dovoluje touto cestou informovat občany, že došlo ke změně otevírací doby prodejny Hruška v Jindřichově z rozhodnutí vedení společnosti.

Nová otevírací doba:

Pondělí 6:30 – 16:00
Úterý 6:30 – 12:00
Středa 6:30 – 16:00
Čtvrtek 6:30 – 12:00
Pátek 6:30 – 16:00
Sobota  7:00 – 11:00
Neděle zavřeno

Výbor pro cestovní ruch a služby