06. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 14. 3. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

I. Kontrola plnění usnesení
II. Rozpočet Obce Jindřichov na rok 2018
III. Smlouvy
IV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
V. Prodej pozemků
VI. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních míst
VII. Výroční zpráva o poskytování informací
VIII. Různé
IX. Diskuse

Takto zveřejněný předpokládaný program v určitých bodech opět považujeme za zavádějící, neboť starosta se tímto způsobem vyhýbá informování o veřejném projednávání bodů, které mohou být svou povahou kontroverzní.

Projevte tak zájem o jednání v záležitostech, které se některých z Vás mohou bezprostředně dotýkat.