05. Červen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 31. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 31. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 13. 6. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

I. Kontrola plnění usnesení
II. Závěrečný účet Obce Jindřichov za rok 2017
III. Rozpočtová opatření
IV. Smlouvy
V. Prodej, dělení a pronájem pozemků
VI. Různé
VII. Diskuse

Takto zveřejněný předpokládaný program v určitých bodech opět považujeme za zavádějící, neboť starosta se tímto způsobem vyhýbá informování o veřejném projednávání bodů, které mohou být svou povahou kontroverzní. Občané se tak nemají možnost dozvědět, co vlastně bude projednávat.

Projevte tak zájem o jednání v záležitostech, které se některých z Vás mohou bezprostředně dotýkat.