05. Září 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 32. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 32. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve čtvrtek 13. 9. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

I. Kontrola plnění usnesení
II. Rozpočtová opatření
III. Smlouvy
IV. Prodej a dělení pozemků
V. Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí
VI. Zimní údržba místních komunikací
VII. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
VIII. Různé
IX. Diskuse

Takto zveřejněný předpokládaný program v určitých bodech opět považujeme za zavádějící, neboť starosta se tímto způsobem vyhýbá informování o veřejném projednávání bodů, které mohou být svou povahou kontroverzní. Občané se tak nemají možnost dozvědět, co vlastně bude projednávat.

Projevte tak zájem o jednání v záležitostech, které se některých z Vás mohou bezprostředně dotýkat.