26. Leden 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co starosta absolutně nezvládl · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanal     Stavba „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“ byla realizována v době od září 2014 do prosince 2015. Dle sdělení starosty je již ČOV uvedena do trvalého provozu. Tomu předcházel rok ve zkušebním provozu.

     To, co mělo následovat bezprostředně po ukončení stavby, starosta absolutně nezvládl. Strohé sdělení zveřejněné krátkou dobu na webových stránkách obce o zastupitelstvem obce schváleném příspěvku na vybudované kanalizační přípojky (15. zasedání Zastupitelstva obce dne 24. 2. 2016) a dosud na informačním kanále kabelové televize, nemohla v žádném případě nahradit osobní jednání se všemi vlastníky nemovitostí o povinnosti se do stanovené doby na splaškovou kanalizaci připojit, předat jim projektové dokumentace kanalizačních přípojek a také co všechno musí někteří vlastníci nemovitostí po připojení se ještě udělat. Pro každou napojovanou nemovitost byla vypracována projektová dokumentace kanalizační přípojky podle vyjádření jejich vlastníků, která projektant obdržel na základě jim zaslaných dotazníků. Tak se stalo, že téměř všechny tyto projektové dokumentace leží u starosty obce v kanceláři a on nemá absolutně přehled,

Číst dále »

08. Prosinec 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak to tedy je s poskytováním příspěvků občanům na zhotovené kanalizační přípojky? · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanal      Na 15. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném dne 24. 2. 2016, bylo zastupitelstvem pod bodem č. VI. 11. přijato toto usnesení (cituji):

Zastupitelstvo obce Jindřichov schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na revizní šachtu, která nebyla součástí projektu veřejné kanalizace, ve výši 2 000,– Kč, příspěvku na každý metr dle dokumentace soukromé části přípojky delší než 2 metry ve výši 100,– Kč a příspěvku na zakoupení čerpadla pro čerpací stanici uvedenou v projektové dokumentaci ve výši 5 000,– Kč. Příspěvky budou vypláceny po připojení na kanalizační řad v termínu do 31. 10. 2016.

      Pokud se týká vyplácení příspěvků občanům na zhotovené kanalizační přípojky ke svým nemovitostem, tak mi do dnešního dne (8. 12. 2016) není známo, že by kdokoliv ze žadatelů obdržel příspěvek.

Číst dále »

19. Duben 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kanalizační odbočky a kanalizační přípojky k objektům · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanal

     Stále se od svých známých dozvídám, jakou pomlouvačnou a nenávistnou kampaň vůči mé osobě ve spojení se zřizováním kanalizačních přípojek k objektům šíří starosta obce, někteří zaměstnanci OÚ a někteří občané. Je to bohužel důsledek toho, že se tito lidé v určitou dobu projevují jako odborníci na vše, ale je pod jejich úroveň a zájem si zjistit, jak se vlastně věci mají a kde je hlavně pravda.

Číst dále »

17. Červen 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kanalizační přípojky – napojení objektů na budovanou splaškovou kanalizaci · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanalČas, kdy má být dokončena investiční akce „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“, se blíží. Termín dokončení je stanoven do 30. září 2015.

      Já jsem jako bývalý starosta obce pro 141 napojovaných objektů v trase budované splaškové kanalizace zajistil u společnosti PROJEKTY VODAM s.r.o. na náklady obce vypracování projektových dokumentací kanalizačních přípojek, které jsou pro Vás připraveny k převzetí na obecním úřadě.   Součástí celého projektu kanalizačních přípojek bylo pro mne nejrozsáhlejší agendou bezesporu suplování inženýrské činnosti za projekční organizaci PROJEKTY VODAM s.r.o. Určitě si vzpomenete na období dubna až června 2012, kdy jsem Vás objížděl za účelem podepisování mnou vypracovaných plných mocí mezi Obcí Jindřichov a všemi vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitostí, z nichž budou vycházet kanalizační přípojky do splaškové kanalizace a kdy jsem Vám předkládal k podpisu vypracované smlouvy o právu umístit a zřídit stavbu, pokud se kanalizační přípojky dotýkaly nemovitostí jiných vlastníků, aby bylo možné podat jedinou žádost na stavební úřad k vydání územního rozhodnutí na všechny kanalizační přípojky najednou. Toto suplování inženýrské činnosti vycházelo ze skutečnosti, že projekční organizace by nebyla schopna bez osobních jednání toto v žádném případě zajistit. Z mé strany to bylo samozřejmě chápáno jako služba občanům, aby byli ušetřeni jakéhokoliv vyřizování.  S jednatelem společnosti jsme se dohodli na uzavření dodatku ke smlouvě s tím, že za tuto činnost bude zohledněna výše poslední splátky, a to znamenalo úsporu pro obec ve výši 42.652 Kč.

Číst dále »

09. Červen 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

Malé zamyšlení bývalého místostarosty a bývalého starosty obce nad komplikacemi, které provázely přípravu investiční akce.

     Tento příspěvek jsem se rozhodl zveřejnit z důvodu neustálého napadání těmi, kteří nemají ani trochu povědomí o přípravě investiční akce s rozpočtem 100 mil. Kč bez DPH, na kterou byla podána žádost o dotaci poskytované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR z prostředků státu a Evropské unie a jejíž přípravu doprovázela skutečnost, že původní záměr zaústění splaškové kanalizace do čistírny v bývalé papírně vzal za své pádem Olšanských papíren do konkursu. Účastnil jsem se všech zasedání věřitelských výborů a na všechna jejich podvodná rozhodování při výběru zájemce o koupi závodu Jindřichov a na maření investice obce insolvenční správkyní jsem upozorňoval insolvenční soud. Více k tomu níže.

Číst dále »