13. Duben 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace cestujícím o výluce na železniční trati · Kategorie: Nezařazené

megafonVážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 14.4.2019, 0:00 hod. do 18.4.2019, 17:30 hod. proběhne výluka v úseku Hanušovice – Lipová Lázně na trati 292 Šumperk – Jeseník – Krnov. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky tratě 292 jsou v úseku Zábřeh na Moravě/Šumperk – Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou vedeny bez omezení.

U vybraných spěšných vlaků je umožněna přeprava jízdních kol v omezeném počtu 6 ks.

Číst dále »

28. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoční svátky · Kategorie: Nezařazené

Veselé Velikonoce, plné pohody a radosti přejí všem občanům z řad našich příznicvů opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov. megafon

13. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omluva za uveřejněnou část článku · Kategorie: Nezařazené

     Autor článku Jak vlastně plní starosta obce usnesení ze zasedání zastupitelstva obce? se tímto omlouvá předsedovi Tenisového klubu Jindřichov, z.s. Část článku byla psána bez jeho vědomí z iniciativy pisatele jako opozičního člena zastupitelstva obce a byla dodatečně odstraněna.

Kozák Josef

12. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak vlastně plní starosta obce usnesení ze zasedání zastupitelstva obce? · Kategorie: Nezařazené

     Opozičním členům zastupitelstva obce není jasné, jak vlastně starosta obce plní usnesení ze zasedání zastupitelstva. Na každém zasedání se pochlubí v bodě I. Kontrola plnění usnesení, že všechna usnesení jsou splněna nebo jsou v jednání.   

     Pak by nás zajímalo, jak dlouhou dobu si starosta nastavil u usnesení, která jsou v jednání. Jako příklad poslouží usnesení uvedená v zápise z 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaného dne 1. 3. 2017. Tato usnesení jsou ve volné formě stále uveřejněna na titulní stránce oficiálního webu obce (citace):

  • Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo v rámci zhotovených přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p., zajištění a uhrazení potřebných geometrických plánů.
  • Zastupitelstvo obce Jindřichov nemělo námitek k tomu, aby starosta obce zajistil sepsání smlouvy na věcná břemena pro vlastníky kanalizačních přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p., a schválilo uhrazení poplatku za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.
  • Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo uhrazení stanovené ceny za věcné břemeno v rámci zhotovených přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p. v případě, že bude přípojka připojena na kanalizační řad do 31.10.2017.

Číst dále »

19. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Druhý pokus starosty je opět ne(povedený) · Kategorie: Nezařazené

     Tak ten příspěvek Co se starostovi (ne)povedlo zabral, ale jenom tak, že starosta zveřejnil nové Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky, které lze označit rovněž za nepodařené. Níže si můžete přečíst, co všechno ten § 34 zákona č. 275/2012 Sb., zákona o volbě prezidenta republiky, na který se starosta v oznámení odvolává, ukládá starostovi za povinnosti:

(1) Starosta zveřejní na úřední desce obecního úřadu informaci pro voliče:

Číst dále »

15. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co se zase starostovi (ne)povedlo · Kategorie: Nezařazené

     Dnešního dne (15.1.2018) zveřejnil starosta na oficiálních webových stránkách Obce Jindřichov Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky, jak mu ukládá harmonogram úkolů a lhůt. A tento harmonogram mu ukládá výše uvedené oznámení o místě konání 2. kola voleb zveřejnit s odvoláním na § 34 odst. (1) písm. b), zákona č. 275/2012 Sb., zákona o volbě prezidenta republiky (citace: písm. b) o době a místě konání druhého kola volby prezidenta po vyhlášení výsledku prvního kola volby prezidenta, pokud se druhé kolo volby prezidenta má konat). Starosta se však nesmyslně odvolává na § 34 odst. (1) písm. a) zákona a navíc ještě na § 34 odst. (3) zákona.

     Věřím, že toto občanům a zároveň voličům nic neříká, a proto je třeba tyto nesmysly vysvětlit citací těchto paragrafů:

Číst dále »

20. Prosinec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany k platnosti nového autobusového jízdního řádu od 1. 1. 2018 · Kategorie: Nezařazené

autobus     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že od pondělí 1. ledna 2018 platí nový autobusový jízdní řád linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná. Doporučujeme cestujícím se dopředu seznámit s odlišnými časy odjezdů nebo příjezdů u jednotlivých spojů oproti předchozímu jízdnímu řádu, který platí od 29. 10. 2017 do 31. 12. 2017. Konkrétně se jedná o změny u spojů č. 1, 2, 4, 6, 11, 14, 16, 20. Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) tentokrát nepředložil změny v jízdním řádu k veřejné diskusi.

                                                                                                                      Výbor pro cestovní ruch a služby

Příloha:

03. Prosinec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TAK NÁM POMALU KONČÍ DALŠÍ ROK … · Kategorie: Nezařazené

PF 2017      Čas pomalu, ale jistě nám všem začal ukrajovat dny z posledního měsíce roku 2017. V plném proudu už je advent, je to známka, že se neúprosně blíží konec tohoto roku. Prosinec je tak tradičně obdobím, kdy po hektickém průběhu většiny roku nás atmosféra Vánoc donutí zpomalit a zamyslet se nad sebou a svými skutky. Vždyť se blíží pro mnoho z nás ty nejkrásnější svátky – Vánoce.

     V této, již krátké předvánoční době, chceme popřát všem občanům obce, kteří byli našimi voliči, aby prožili příjemné a hezké chvíle v kruhu rodiny, svých blízkých a svých přátel.  Věříme, že advent i svátky vánoční budou pro Vás časem, který využijete pro sebe a také pro své blízké. Zaslouží si to. Někdy stačí dobrá vůle a trocha vstřícnosti, abychom v srdcích a myslích po většinu roku opomíjených a smutných, rozzářili dosud skryté pocity, jako jsou radost, přátelství, klid a bezpečí.

      Vážíme si toho, že jste nám projevili svoji přízeň. Naší snahou je Vám to oplatit při rozhodování o věcech obecních na zasedáních Zastupitelstva obce Jindřichov. Naše menšinová pozice v celkovém počtu členů zastupitelstva obce nám však při rozhodování neumožňuje měnit některá rozhodnutí koalice, která považujeme za špatná. V naší práci se neodráží bezhlavé schvalování všeho, co je členům zastupitelstva předkládáno. Slib nám ukládá funkci člena zastupitelstva obce vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejích občanů.

      Vážení spoluobčané z řad našich příznivců,

ať už se do konce roku potkáme osobně nebo jen prostřednictvím těchto řádků, přejeme Vám v roce 2018 pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho příjemných překvapení, radostných setkání a také věříme, že nám zachováte svoji přízeň a v neposlední řadě i podporu.

Josef Kozák

Dana Kochanová

Marie Teznerová

Jaroslav Šimek

28. Září 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omluva k části zveřejněného článku „Rodina starosty obce neoprávněně užívá části obecních pozemků“ · Kategorie: Nezařazené

     Ve zveřejněném článku jsem nepravdivě uvedl tuto větu (citace): „A ani to mu nestačilo, tak si ohradil ohradníky ještě značný kus pozemku parc. č. 966/2 v katastrálním území Pusté Žibřidovice, který se rovněž nachází v místní části “Rakousko“, a to také pro pastvu ovcí“.

     Tato věta se nezakládá na pravdě, neboť dne 27. 9. 2017 syn starosty obce prokázal pronájem části tohoto pozemku, a to uzavřením nájemní smlouvy již v roce 2016.  

     Tímto se synovi starosty obce omlouvám za nepravdivě uveřejněnou část v textu článku.

Kozák Josef