12. Září 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co vyplulo na povrch o obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou · Kategorie: Nezařazené

     Oblibou starosty obce, když na něj vznesu dotaz, na který není z výkonu své funkce schopen odpovědět, je přejít do útoku proti mé osobě. Nejinak tomu bylo i na posledním 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, když nebyl schopen zodpovědět můj dotaz, proč na faktuře za koupi nakladače byla jiná cena, než kterou předložil starosta ke schválení. Jeho útok byl tentokrát cílen na  mnou uzavřenou smlouvu s obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou na dodávku elektřiny a plynu pro všechna odběrná místa Obce Jindřichov, když ke schválení došlo na 23. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2013 pod bodem usnesení č. 23.2.30.

     Na tuto společnost byl 15. 11. 2016 podán návrh na insolvenci a insolvenční soud dne 17. 2. 2017 vydal Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu.

     Pomalu, ale jistě vyplývá na povrch, kdo se za touto společností skrývá. O tom se dočtete na tomto odkazu: http://neovlivni.cz/za-projekt-podporovany-lidovci-padlo-obvineni/.

Kozák Josef

17. Srpen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rodina starosty obce neoprávněně užívá části obecních pozemků · Kategorie: Nezařazené

      Den před konáním 17. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, a to 28. 6. 2016, rozeslal starosta obce všem členům zastupitelstva obce „Smlouvu o právu provést stavbu“, která nakonec z dosud neznámých důvodů k projednání starostou obce na žádném ze zasedání zastupitelstva obce do dne zveřejnění tohoto příspěvku předložena nebyla.

      Nicméně z předloženého podkladu vyplývá, jak se chová starostova rodina. Předmětná smlouva se týkala práva provést stavbu části oplocení a uložení části zemního připojovacího kabelu NN na části pozemku parc. č. 961/3 trvalý travní porost v katastrálním území Pusté Žibřidovice, který se nachází v místní části “Rakousko“. To nejpodstatnější na celé věci je, že předmětný pozemek je ve vlastnictví Obce Jindřichov a nikdo z rodiny starosty obce nemá k tomuto pozemku nebo k jeho části žádné právo užívání. Oplocení na části obecního pozemku a uložení zemního připojovacího kabelu NN v části obecního pozemku jsou tzv. černé stavby. To znamená, že si celá rodina dlouhá léta užívá cizí pozemek, uložila do něj připojovací kabel NN a pozemek je součástí již dávno oplocené plochy bez toho, že by kdokoli z rodiny měl zabranou část pozemku pronajatou a platil nájemné. Aby to však ještě nebylo málo, tak si starostův syn další část stejného obecního pozemku ohradil ohradníky a pase na něm ovce. A ani to mu nestačilo, tak si ohradil ohradníky ještě značný kus pozemku parc. č. 966/2 v katastrálním území Pusté Žibřidovice, který se rovněž nachází v místní části “Rakousko“, a to také pro pastvu ovcí. Jak toto chování starostovy rodiny může působit na jiné občany, kteří si užívané obecní pozemky nebo jejich části řádně pronajali a řádně za pronájem platí? Rozhodně se jim to nelíbí a poukazují na to.

Kozák Josef

17. Srpen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Webové stránky obce snesou všechno · Kategorie: Nezařazené

     Starosta obce si na oficiálních webových stránkách Obce Jindřichov zveřejňuje a maže dokumenty, jak mu to pasuje.

     Po nicotném 25. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov ze dne 28. 6. 2017, jak se o svém závažném pochybení starosta obce vyjádřil na začátku 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 20. 7. 2017, zveřejnil obratem dne 29. 6. 2017 níže uvedené dokumenty, které nechal protizákonně schválit, když měl 25. zasedání ukončit po hlasování o programu, který nebyl schválen nadpoloviční většinou ze všech devíti členů zastupitelstva obce:

Číst dále »

15. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak si starosta obce na akci hrazené z veřejných prostředků udělal předvolební mítink KDU-ČSL · Kategorie: Nezařazené

     Ve středu 5. července 2017 pořádala Obec Jindřichov v areálu TJ Olpa Jindřichov akci „20 let od povodně“. Starosta obce si na této akci, financované pouze z veřejných prostředků obce, udělal předvolební mítink své strany KDU-ČSL. Nechal obecním autem na přívěsném vozíku dovézt a následně postavit skákací hrad, který byl oblepený ze všech stran logy této strany a navíc z korby přívěsného vozíku na návštěvníky akce zhlížely obličeje kandidátů jeho strany do parlamentních voleb. 

      Opoziční členové zastupitelstva obce jsou přesvědčeni, že starosta tímto skutkem zneužil svého postavení. Takové jednání by si slušný člověk na postu starosty obce nedovolil.   

Za opoziční členy zastupitelstva obce Kozák Josef
 

26. Červen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POZVÁNKA · Kategorie: Nezařazené

Vážení občané,

      jako součást vzpomínkové akce 20 LET OD POVODNĚ V JINDŘICHOVĚ V ROCE 1997, bude ve středu 5. července 2017 v době od 9:00 do 22:00 hodin pro vás připravena v Kulturním domě v Jindřichově výstava fotografií z lokalit postižených povodní a také budete mít možnost zhlédnout amatérská videa pořízená během povodně.

Srdečně zve předsedkyně výboru pro občanské záležitosti Zastupitelstva obce Jindřichov
Dana Kochanová

12. Duben 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak jsme čistili Česko v Jindřichově · Kategorie: Nezařazené

megafon     Na posledním zasedání zastupitelstva obce vzešel od paní Dany Dobiášové dotaz, zda bude obec organizovat úklid v obci. Starosta odpověděl, že kdo chce, může se zapojit do úklidu, který každoročně organizuje správce vodních toků. Protože to není jediná instituce, která úklidy organizuje a protože nám opozičním členům zastupitelstva obce není lhostejné, jak to v obci po zimě vypadá, navíc když starosta obce neprojevil zájem a ochotu úklidovou akci v obci organizovat, tak paní Dobiášová si na "Ukliďmě svět Ukliďme Česko" zaregistrovala úklid části obce Jindřichov a my jsme se k registraci připojili. Naši akci podpořili další dobrovolníci, a co se nám povedlo, o to se rádi podělíme. Podívejte se.  

Kozák Josef

11. Duben 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoční svátky · Kategorie: Nezařazené

Příjemné a klidné prožití velikonočních svátků přejí všem občanům opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov. megafon

22. Únor 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail · Kategorie: Nezařazené

megafon     Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Ke stažení také níže.

     Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.

Číst dále »

19. Leden 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální výstraha před mrazy · Kategorie: Nezařazené

megafonMeteorologové vydali ve čtvrtek výstrahu před silnými mrazy s nízkým stupněm nebezpečí pro celou ČR. Platí od čtvrtečních 19:00 do soboty 10:00. „Od Britských ostrovů až po Rumunsko zasahuje mohutná tlaková výše a ovlivňuje počasí i u nás. Večer a v noci na pátek (20.1.) a na sobotu (21.1.) budou v místech se zmenšenou oblačností teploty klesat na -12 až -17 °C, ojediněle až k hodnotám kolem -20 °C,“ uvedli. Silné mrazy předpokládají minimálně do poloviny příštího týdne.

19. Leden 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co v poslední době rozhořčilo občany · Kategorie: Nezařazené

      Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov se dostávají dnes a denně do situace, kdy se nedozvědí nic, co se na obci připravuje nebo co se už i v obci realizuje. A jak potom mají na dotazy občanů odpovídat?

      Jedním z výmyslů vedení obce bylo od měsíce září 2016 zrušení placení záloh za vodné a stočné s tím, že po vyúčtování záloh ke 30. 9. 2016 byla provedena fakturace podle stavů (vodoměry, paušály) ke 31. 12. 2016 a dále se bude fakturovat občanům dle stavů k 30. 6. a k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Toto opatření však může vyvolat případné dluhy za vodné a stočné.

       Další z nepovedených věcí je skutečnost, že se do SIPA na měsíc leden 2017 nedostaly platby za likvidaci komunálního odpadu. A když se na ten problém někdo náhodou zeptá místostarostky obce, tak ta se vyjádří: „V březnu to bude v SIPU třikrát a to je jen nějakých dvacet nebo čtyřicet korun“.

Číst dále »