17. Červenec 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak byly a jak jsou čerpány prostředky z rozpočtu obce na mzdové náklady · Kategorie: Obecní úřad

megafon      Paní Helena Sládečková podala na Obecní úřad v Jindřichově žádost o poskytnutí informací, jaké náklady na hrubé mzdy byly z rozpočtu obce (z veřejných prostředků) za posledního půlroku v době starostování pana Kozáka a jaké náklady na hrubé mzdy byly za prvního půlroku starostování pana Langera. Po obdržení informace požádala o její zveřejnění, což je rozhodně žádoucí informovat občany, jak se nakládá s veřejnými prostředky. Je nutno podotknout, že v jednotlivých tabulkách jsou veškeré náklady na hrubé mzdy všech zaměstnanců včetně zaměstnanců na výkonu veřejně prospěšných prací a aktivizačních pracovních příležitostí, dohod o provedení práce a odměny všech neuvolněných členů zastupitelstva obce včetně odměny starosty, a to bez zákonných odvodů zaměstnavatele.

Číst dále »