01. Červenec 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podivný výběr zhotovitele veřejné zakázky „Vybudování varovného a vyrozumívacího systému obce Jindřichov“ · Kategorie: Varovný a vyrozumívací systém

megafonUsnesením č. 4/a ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov ze dne 6. 5. 2015 v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Jindřichov schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Vybudování varovného a vyrozumívacího systému obce Jindřichov“ týkající se projektu Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obec Jindřichov“ a pořadí uchazečů dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH následovně:

1. ESRAM s.r.o., Pražská 94,  466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25796780, nabídková  cena  vč. DPH: 3 371 365,- Kč,

2. SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň, IČ: 25229397, nabídková cena vč. DPH: 3 631 612,- Kč,

3. EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 27772179, nabídková cena vč. DPH: 3 753 023,- Kč.

ZO hlasovalo:  pro 5   proti 0  zdržel se 2 (J. Kozák, J. Šimek),

byl schválen zastupitelstvu obce hodnotící komisí předložený výsledek posuzování obdržených nabídek uchazečů o veřejnou zakázku.

Číst dále »