28. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obdržená odpověď na podané připomínky k návrhu železničního jízdního řádu · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

      Vážení občané,

jak jsme v našem posledním příspěvku s názvem Návrh železničního jízdního řádu pro období od 10.12.2017 do 8.12.2018 k připomínkování“ slíbili zveřejnit obdrženou odpověď od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) na námi zaslaný Zápis č. 1/2017 z jednání Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov, dnes tak činíme. V pátek 28. 7. 2017 došla elektronickou poštou níže uvedená odpověď (červený text):   

     Dobrý den pane Kozáku,

k bodům jednání zaslaným dne 10. 7. 2017 sdělujeme následující.

Číst dále »

10. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh železničního jízdního řádu pro období od 10.12.2017 do 8.12.2018 k připomínkování · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon       Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov ve složení Jaroslav Šimek, předseda výboru, Dana Dobiášová, člen výboru a Josef Kozák, člen výboru, informuje tímto občany, že se dne 10. července 2017 na svém jednání na základě zveřejněných informací Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) prostřednictvím jeho webových stránek a dopisu zabýval návrhem železničního jízdního řádu pro období od 10.12.2017 do 8.12.2018 pro železniční trať č. 292 ve směru Šumperk – Krnov a ve směru Krnov – Šumperk. Z jednání výboru byl pořízen Zápis č.1/2017, který byl

Číst dále »

14. Červen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výluka na trati č. 292 Šumperk – Krnov · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., vyhlásil na trati č. 292 Šumperk – Jeseník – Krnov ve dnech od 16. června 2017, 0:00 hod. do 29. června 2017, 23:59 hod., výluku traťové koleje v úseku Hanušovice – Jeseník. Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky jsou v úseku Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou vedeny bez omezení.

Číst dále »

03. Květen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o úplné uzavírce silnice č. I/44 přes Červenohorské sedlo · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov (Jaroslav Šimek, Dana Dobiášová, Josef Kozák) tímto informuje občany, že rekonstrukce silnice I. třídy číslo 44 označovaná též "I/44 Červenohorské sedlo – jih", započatá na podzim roku 2014 s pokračováním v roce 2017 se projeví úplnou uzavírkou rekonstruovaného úseku v období 3. 5. 2017 – 9. 6. 2017.

     Po dobu uzavírky budou muset auta mezi Šumperkem a Jeseníkem jezdit po objízdných trasách. Kratší objízdná trasa vede přes Hanušovice, Jindřichov, Ramzovou a Lipovou Lázně. Z a do Velkých Losin bude možné jezdit přes Pusté Žibřidovice. Kamiony vyšší než 3,9 metru budou muset jet 94 kilometrů dlouhou trasou přes Bruntál, Nové Heřmínovy a Vrbno pod Pradědem.

Číst dále »

16. Duben 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výluka na trati Šumperk – Krnov · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., vyhlásil na trati č. 292 Šumperk – Jeseník – Krnov ve dnech od 19. dubna 2017, 0:00 hod. do 2. května 2017, 23:59 hod., výluku traťové koleje v úseku Bludov – Hanušovice – Lipová Lázně. Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:

     Všechny vlaky jsou v úseku Zábřeh na Moravě resp. Šumperk – Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Rovněž jsou i všechny vlaky v úseku Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Číst dále »

05. Duben 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stávka některých řidičů ve veřejné autobusové dopravě · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

autobus     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje občany, že ve čtvrtek 6. dubna 2017 proběhne na části území České republiky stávka řidičů autobusů veřejné linkové dopravy. Částečně se dotkne také Olomouckého kraje. Budou stávkovat řidiči dopravce Arriva Morava na Šumpersku a Jesenicku. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje má od dopravce informaci o 181 řidičích, kteří se do protestní akce chtějí zapojit. Další zvyšování jejich počtu KIDSOK nepředpokládá, naopak nelze vyloučit, že situace bude nakonec méně nepříznivá.

     Stávka se tedy dotýká i provozované autobusové linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná.

Výbor pro cestovní ruch a služby

13. Prosinec 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V Jindřichově není obecní úřad pro občany? · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon      V pondělí 12. 12. 2016 jsem jako členka Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov požádala zaměstnance obecního úřadu a zároveň člena zastupitelstva obce (ČSSD), který má na starosti provoz informačního kanálu v kabelové televizi a také možnost šířit informace po celé obci prostřednictvím výstražného a varovného systému, aby obeznámil občany, že od neděle 11. prosince 2016 vešel v platnost nový jízdní řád autobusové dopravy linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná, kde dochází ke změnám v odjezdu (k uspíšení) u spojů č. 1 a č. 4. Vzhledem k tomu, že výbor pro cestovní ruch a služby tyto změny úspěšně vyjednal s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), měla jsem zájem, aby byli občané na tyto změny v odjezdech upozorněni.

       Tento zaměstnanec však k mému překvapení uvedl, že to není starost obce, ale dopravce. O požadavku na upozornění občanů prostřednictvím informačního kanálu v kabelové televizi se vyjádřil, že to lidé stejně nečtou, ale vrcholem jeho arogance a pohrdání občany, kteří jsou na dopravu autobusem odkázání a hojně ji využívají, bylo toto jeho konstatování: „Až jim to párkrát ujede, tak potom si dají pozor“. To už bylo na mne moc a musela jsem se ohradit, že když není ochoten cokoliv pro informování občanů udělat, že bude muset toto upozornění zveřejnit pan Kozák alespoň na webových stránkách opozičních zastupitelů, kde se prezentuje i činnost výboru pro cestovní ruch a služby. K tomu se tento člověk vyjádřil: „Konečně tam bude něco pořádného“. Toto vyjádření jsem ponechala bez komentáře. Spíše bych od něj chtěla slyšet, kdy obecní úřad začne sloužit ke spokojenosti občanů.   

Dobiášová Dana

12. Prosinec 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany k platnosti nového autobusového jízdního řádu · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon       Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že od neděle 11. prosince 2016 platí nový autobusový jízdní řád linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná. Doporučujeme cestujícím se dopředu seznámit s odlišnými časy odjezdů u jednotlivých spojů oproti předchozímu jízdnímu řádu. Konkrétně se jedná o spoje č. 1 a č. 4. Jsou to ty spoje, u kterých se uspíšily odjezdy po úspěšném jednání výboru pro cestovní ruch a služby s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) o změně jízdního řádu.                                                             

Výbor pro cestovní ruch a služby

Příloha:

09. Listopad 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovisko KIDSOK k připomínkám a návrhům Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov k JŘ autobusové dopravy na lince 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Jak bylo slíbeno ve zveřejněném příspěvku „Návrh změn v jízdním řádu autobusové dopravy na lince 930220 od 11. 12. 2016“, nyní tak činíme a informujeme občany o výsledku projednání návrhů a připomínek na změnu v jízdním řádu autobusové dopravy Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK). K návrhům změn bylo elektronickou poštou zasláno Výboru pro cestovní ruch a služby toto stanovisko KIDSOK:

Číst dále »

03. Listopad 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informujeme o pokračování výluky spěšných vlaků na trati č. 292 v úseku mezi Hanušovicemi a Jeseníkem a opačně · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafonVážení občané,

v příštích týdnech musíte počítat s výlukou u vedení spěšných vlaků. Od 8. listopadu do 9. prosince 2016 se bude pracovat na trati číslo 292 Šumperk – Jeseník – Krnov. Všechny spěšné vlaky (vyjma Sp 1634) budou v úseku Hanušovice – Jeseník a opačně nadále nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Osobní vlaky a zmíněný Sp 1634 budou již vedeny vlakovou soupravou. Cestující by tak měli věnovat zvýšenou pozornost odlišným jízdním dobám oproti platnému jízdnímu řádu. 

       U vybraných spěšných vlaků je přeprava jízdních kol a nadměrných zavazadel umožněna v omezeném počtu, pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy. 

       Cestující budou odbaveni bez přirážky ve spojích náhradní autobusové dopravy v zastávkách, které nejsou umístěny před nádražní budovou. 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Číst dále »