30. Listopad 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Autobusový jízdní řád platný od 9.12.2018 do 14.12.2019 · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

autobusVážení občané,

tímto navazuji na předchozí zveřejněný článek Informace pro občany k aktualizaci autobusového jízdního řádu s platností od 9.12.2018, a to doplněním odkazu na již zveřejněný autobusový jízdní řád.

 

                                                                                                                   Kozák Josef

23. Listopad 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany k aktualizaci autobusového jízdního řádu s platností od 9.12.2018 · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

autobusVážení občané,

Výbor pro cestovní ruch a služby bývalého Zastupitelstva obce Jindřichov ještě před koncem volebního období se na svém zasedání 19. 9. 2018 zabýval projednáním podnětů k aktualizaci jízdního řádu autobusové dopravy u autobusové linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná s platností od 9. 12. 2018. Ze svého zasedání pořídil Zápis č. 2/2018, který byl téhož dne předán na podatelnu obecního úřadu a zaslán elektronickou poštou Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje k vyřízení návrhu na zlepšení dopravní obslužnosti pro občany v Pustých Žibřidovicích a v Habarticích tím, aby byly provozovány spoje č. 7 a spoje č. 8 bez omezení i v době prázdnin.

V pondělí 20. 11. 2018 došla elektronickou poštou níže uvedená odpověď (červený text):

Číst dále »

26. Září 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komunální volby do Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

Vážení voliči,

     ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce Jindřichov. Jsou to dny, kdy svými hlasy můžete vyjádřit, koho chcete, aby zodpovědně pracoval pro obec a tím i pro všechny její občany.

     Rozhodli jsme se, že do těchto voleb se již nebudeme zaštiťovat žádným politickým hnutím ani politickou stranou, ale že sestavíme kandidátku s  názvem Sdružení nezávislých kandidátů JINDŘICHOV 2018+. Abychom ji mohli v řádném termínu odevzdat na registračním úřadu, muselo kandidátku podpořit na petici svými podpisy nejméně 85 občanů. Za tímto účelem jsem absolvoval po několik dnů cesty po všech částech obce, abych podpisy od občanů získal. Všem, kteří mně neodmítli a na petici kandidátku svými podpisy podpořili, tímto děkuji.

    Abychom Vám rozhodování při volbě usnadnili, připravili jsme pro Vás volební program, který vychází ze znalosti a také z dlouholeté činnosti v zastupitelstvu obce.

     Za prosazení tohoto programu jsme ochotni spolupracovat se všemi kandidujícími stranami a s jejich kandidáty, kteří ve volbách získají mandát člena zastupitelstva obce.

Kozák Josef

05. Září 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 32. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 32. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve čtvrtek 13. 9. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

22. Srpen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obdržená odpověď na požadavek k návrhu železničního jízdního řádu · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon       Vážení občané, jak jsme v našem posledním příspěvku s názvem  Návrh železničního jízdního řádu pro období od 9.12.2018 do 14.12.2019 k připomínkování slíbili zveřejnit obdrženou odpověď od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) na námi zaslaný Zápis č. 1/2018 z jednání Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov, dnes tak činíme. V pátek 17. 8. 2018 došla elektronickou poštou níže uvedená odpověď:

Číst dále »

02. Červenec 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh železničního jízdního řádu pro období od 9.12.2018 do 14.12.2019 k připomínkování · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon       Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov ve složení Jaroslav Šimek, předseda výboru, Dana Dobiášová, člen výboru a Josef Kozák, člen výboru, informuje tímto občany, že se dne 2. července 2018 na svém jednání na základě obdrženého dopisu od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) zabýval návrhem železničního jízdního řádu pro období od 9.12.2018 do 14.12.2019 pro železniční trať č. 292 ve směru Šumperk – Krnov a ve směru Krnov – Šumperk. Z jednání výboru byl pořízen Zápis č.1/2018, který byl elektronickou poštou zaslán na elektronickou adresu kidsok@kidsok.cz.

      Zároveň bylo požádáno o zaslání reakce na požadavek k návrhu železničního jízdního řádu uvedený v zápisu. O výsledku projednání připomínek budou občané prostřednictvím webových stránek www.jindrichovsu.eu informováni.

      Originál zápisu byl dne 2.7.2018 předán na podatelnu Obecního úřadu Jindřichov k vyřízení.

 

Výbor pro cestovní ruch a služby

Přílohy:

05. Červen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 31. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 31. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 13. 6. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

04. Duben 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o platnosti Nařízení obce č. 1/2017 · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že od 1. února 2018 platí v Jindřichově a všech jeho místních částech Nařízení č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci.

      Opozičním členům zastupitelstva obce se podařilo do zdárného konce prosadit schválení vydání tohoto nařízení. K tomu je vedla skutečnost, že se v obci během roku opakovaně vyskytují podomní prodejci, kteří nevybíravým způsobem nabízejí služby týkající se hlavně změny dodavatelů elektřiny a plynu. Tito „prodejci“ narušují cíleně ochranu obydlí hlavně starších občanů, kteří se nemají jak bránit proti těmto praktikám.

     V případě, kdy dojde k obtěžování občanů těmito „prodejci“, doporučujeme jim zavolat Policii ČR na tel. č. 158.  

                                                                                                                    Výbor pro cestovní ruch a služby

22. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výbor pro cestovní ruch a služby informuje cestující o výluce · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 1. 7. 2018, 0:00 hod. do 6. 8. 2018, 23:59 hod. proběhne výluka v úseku Hanušovice – Lipová Lázně na trati 292 Šumperk – Jeseník – Krnov.

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky jsou v úseku Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou vedeny bez omezení.

U vybraných spěšných vlaků je umožněna přeprava jízdních kol v omezeném počtu, pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy.

Cestující jsou bez přirážky odbaveni ve spojích náhradní autobusové dopravy v zastávkách, které nejsou umístěny před nádražní budovou. Na trati bude po dobu výluky platit výlukový jízdní řád.

Číst dále »

22. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výbor pro cestovní ruch a služby informuje cestující o výluce · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 8. 4., 0:00 hod. do 30. 6. 2018, 23:59 hod.proběhne výluka v úseku Ostružná – Lipová Lázně na trati 292 Šumperk – Jeseník – Krnov.

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky jsou v úseku Ostružná – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou vedeny bez omezení.

U vybraných spěšných vlaků je umožněna přeprava jízdních kol v omezeném počtu, pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy.

Cestující jsou bez přirážky odbaveni ve spojích náhradní autobusové dopravy v zastávkách, které nejsou umístěny před nádražní budovou. Na trati bude po dobu výluky platit výlukový jízdní řád.

Číst dále »