24. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany k platnosti nového autobusového jízdního řádu od 28. 1. 2018 · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

autobus     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že od neděle 28. ledna 2018 vchází v platnost nový autobusový jízdní řád linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná. Doporučujeme cestujícím se dopředu seznámit s odlišnými časy odjezdů nebo příjezdů u jednotlivých spojů oproti předchozímu jízdnímu řádu, který platí od 1. 1. 2018. Konkrétně se jedná o změny uspíšení odjezdů o 10 minut u spojů č. 6 a 11

                                                                                                                    Výbor pro cestovní ruch a služby

Příloha:

12. Prosinec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 20. 12. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

24. Listopad 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany – změna otevírací doby prodejny · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov si dovoluje touto cestou informovat občany, že došlo ke změně otevírací doby prodejny Hruška v Jindřichově z rozhodnutí vedení společnosti.

Nová otevírací doba:

Pondělí 6:30 – 16:00
Úterý 6:30 – 12:00
Středa 6:30 – 16:00
Čtvrtek 6:30 – 12:00
Pátek 6:30 – 16:00
Sobota  7:00 – 11:00
Neděle zavřeno

Výbor pro cestovní ruch a služby

18. Říjen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 25. 10. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

17. Říjen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opozičním členům zastupitelstva obce nejsou občané lhostejní · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonMinulé zastupitelstvo v roce 2013 vydalo Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád. Krajský úřad Olomouckého kraje doporučil toto nařízení zrušit. Starosta obce na základě tohoto doporučení na 12. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 21. 10. 2015 nechal pod bodem usnesení č. VI. 1. toto nařízení bez náhrady zrušit.  V komentáři se starosta vyjádřil (citace ze zápisu): V současné době se v obci Jindřichov nevyskytují podomní prodejci, a pokud by se opět začali v obci objevovat, budou občané upozorněni informací v kabelové televizi a na vývěskách.“ Jak úsměvné a pro obtěžované občany k ničemu.

     Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov (Josef Kozák, Dana Kochanová, Marie Teznerová, Jaroslav Šimek) se na základě skutečností, kdy se během roku opakovaně v obci vyskytují podomní prodejci, kteří nevybíravým způsobem nabízejí služby týkající se hlavně změny dodavatelů elektřiny a plynu, a to cíleně starším spoluobčanům, kteří se jim nemají jak bránit, se rozhodli vypracovat návrh Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce a tento návrh s přílohou dodatkové tabulky pro umístění na cedule oznamující začátky obcí Jindřichov, Pusté Žibřidovice, Nové Losiny, Habartice a Pekařov a společně se Žádostí o zařazení do programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, bylo zasláno starostovi obce elektronicky dne 16. 10. 2017.

19. Září 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 27. 9. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

27. Srpen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentář opozice k některým usnesením na 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov a k některým zápisům diskuse · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon     Po 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov jsem nabyl přesvědčení, že bude po každém zasedání zastupitelstva obce zapotřebí občany obce informovat o některých přijatých usneseních z pohledu opozičních členů zastupitelstva obce. Čtvrtým takovým počinem budou tentokrát nejen komentáře k některým usnesením, ale i některé odpovědi starosty na dotazy v diskusi na 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném ve čtvrtek 20. 7. 2017 a také zapisovatelkou úmyslně překroucené odpovědi na diskusní příspěvky hlavně opozičních členů zastupitelstva.

     Na 26. veřejném zasedání zastupitelstva obce zase byli přítomni občané, kteří se dají zařadit do kategorie příznivců koaličních členů zastupitelstva obce a hlavně neschopného starosty. Opět nám dali svými nemístnými poznámkami během hlasování a diskuse patřičně najevo, že se zasedání zastupitelstva zúčastňují jedině z důvodu poškozování mé osoby.

    O tom však více níže slíbený komentář k některým bodům usnesení podle Zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov:

Číst dále »

28. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obdržená odpověď na podané připomínky k návrhu železničního jízdního řádu · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

      Vážení občané,

jak jsme v našem posledním příspěvku s názvem Návrh železničního jízdního řádu pro období od 10.12.2017 do 8.12.2018 k připomínkování“ slíbili zveřejnit obdrženou odpověď od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) na námi zaslaný Zápis č. 1/2017 z jednání Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov, dnes tak činíme. V pátek 28. 7. 2017 došla elektronickou poštou níže uvedená odpověď (červený text):   

     Dobrý den pane Kozáku,

k bodům jednání zaslaným dne 10. 7. 2017 sdělujeme následující.

Číst dále »

16. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentář opozice k některým usnesením na 24. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov a k některým zápisům diskuse · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon     Po 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov jsem nabyl přesvědčení, že bude po každém zasedání zastupitelstva obce zapotřebí občany obce informovat o některých přijatých usneseních z pohledu opozičních členů zastupitelstva obce. Třetím takovým počinem budou tentokrát nejen komentáře k některým usnesením, ale i některé odpovědi starosty na dotazy v diskusi na 24. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném ve středu 31. 5. 2017 a také zapisovatelkou úmyslně překroucené odpovědi starosty obce na diskusní příspěvky hlavně opozičních členů zastupitelstva. Bylo zvykem umístit odkaz na příslušný nadpis dokumentu, ke kterému se komentář váže, ale Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov však do doby zveřejnění tohoto příspěvku nebyl schopen starosta obce zveřejnit v elektronické podobě na webových stránkách obce.

IV. Pořízení nakladače

     Před hlasováním o starostou předneseném návrhu usnesení jsem musel upozornit na to, že v návrhu usnesení není uvedeno, že cena je bez DPH, což jsem považoval za závažnou chybu, neboť obec si nemůže odpočet DPH uplatnit a tak ve skutečnosti ji bude nakladač stát o 21 % víc, než starosta uváděl cenu v návrhu usnesení ke schválení. Ten, kdo připravoval koncept usnesení, nebyl schopen toto přepsat z podkladu, kterým bylo Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Kupodivu zapisovatelka toto moje upozornění v zápise zaznamenala, ale tak, aby to nevyznělo, že starostou přednesený návrh na usnesení je paskvil.

Číst dále »

12. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis kontrolního výboru · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov ve složení Marie Teznerová, předsedkyně výboru, Josef Kozák, člen výboru, Jarmila Kozáková, členka výboru, se dne 11. 7. 2017 na svém jednání zabýval kontrolou přijatých usnesení na 25. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném dne 28. 6. 2017. Podkladem pro jednání byla poskytnutá kopie zápisu.

     Kontrolní výbor zjistil závažné pochybení starosty obce při výsledku hlasování o programu zasedání, kdy „pro“ hlasovali ze šesti přítomných členů zastupitelstva obce pouze čtyři a dva členové zastupitelstva obce se při hlasování „zdrželi“. Starosta oznámil, a to protiprávně, že usnesení bylo přijato a namísto toho, aby zasedání ukončil, tak protiprávně pokračoval v programu zasedání. Aby totiž usnesení bylo přijato, tak musí „pro“ hlasovat nadpoloviční většina ze všech devíti členů zastupitelstva obce. Tím se tak stala všechna další usnesení neplatnými.

     Kontrolní výbor pořídil z jednání Zápis č. 5/2017. Tento zápis byl podán na podatelně obecního úřadu dne 12. 7. 2017 pod spis. zn. OUJI 701/2017. Starosta na něj reagoval zveřejněním Pozvánky na 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov. Program je shodný s programem předchozího (neplatného) zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov.

     Bude zajímavé si poslechnout, jak starosta obce své závažné pochybení a protiprávní jednání na 25. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov zdůvodní.  

Kozák Josef