22. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výbor pro cestovní ruch a služby informuje cestující o výluce · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

megafon     Vážení cestující,

provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 5. 4. 2018, 0:00 hod. do 7. 4. 2018, 23:59 hod. proběhne výluka v úseku Hanušovice – Lipová Lázně na trati 292 Šumperk – Jeseník – Krnov. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky tratě 292 jsou v úseku Zábřeh na Moravě/Šumperk – Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, vybrané vlaky z/ve směru Javorník ve Slezsku jsou v úseku Lipová Lázně – Jeseník a opačně vedeny vlakovou soupravou. Vlaky v úseku Jeseník – Mikulovice jsou vedeny bez omezení.

U vybraných spěšných vlaků je umožněna přeprava jízdních kol v omezeném počtu, pouze do vyčerpání kapacity vozidla náhradní dopravy.

Cestující jsou bez přirážky odbaveni ve spojích náhradní autobusové dopravy v zastávkách, které nejsou umístěny před nádražní budovou. Na trati bude po dobu výluky platit výlukový jízdní řád.

Číst dále »

14. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z druhého jednání kontrolního výboru v roce 2018 · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov provedl dne 8. 3. 2018 kontrolu povinným subjektem zveřejnění Výroční zprávy za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to kontrolou zveřejnění na úřední desce obecního úřadu a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup na oficiálních webových stránkách obce (elektronická úřední deska). Z jednání byl pořízen Zápis č. 2/2018. Tento zápis byl podán na podatelnu obecního úřadu dne 12. 3. 2018 a byla mu přidělena spis. zn. OUJI 245/2018.

      Výroční zpráva v zákonem stanovené lhůtě zveřejněna nebyla. Tato povinnost se opakuje každý rok. Na zápis reagoval starosta obce jejím zveřejněním na elektronické úřední desce dne 13. 3. 2018.  Tady není zapotřebí žádný další komentář.

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

06. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 14. 3. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

22. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z prvního jednání kontrolního výboru v roce 2018 · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov provedl dne 21. 2. 2018 kontrolu vyhlašování vyvěšením právních předpisů obce na úřední desce obecního úřadu a zároveň povinnosti obce zveřejnit obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Z jednání byl pořízen Zápis č. 1/2018. Tento zápis byl podán na podatelnu obecního úřadu dne 22. 2. 2018 a byla mu přidělena spis. zn. OUJI 243/2018.

      Ze zjištění vyplývá pro kontrolní výbor zcela nepochopitelná věc, kdy jeden právní dokument obce (Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích) starosta vyvěsí tak, jak ukládají příslušné zákony a druhý právní dokument obce (Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce) přesto, že na vyvěšeném dokumentu na úřední desce obecního úřadu ponechá odkaz „Současně zveřejněno na elektronické úřední desce“, tak na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup na nepřehledně uspořádaných oficiálních webových stránkách obce tento dokument nenajdete.

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

24. Leden 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany k platnosti nového autobusového jízdního řádu od 28. 1. 2018 · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

autobus     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov informuje tímto občany, že od neděle 28. ledna 2018 vchází v platnost nový autobusový jízdní řád linky 930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná. Doporučujeme cestujícím se dopředu seznámit s odlišnými časy odjezdů nebo příjezdů u jednotlivých spojů oproti předchozímu jízdnímu řádu, který platí od 1. 1. 2018. Konkrétně se jedná o změny uspíšení odjezdů o 10 minut u spojů č. 6 a 11

                                                                                                                    Výbor pro cestovní ruch a služby

Příloha:

12. Prosinec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 20. 12. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

24. Listopad 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro občany – změna otevírací doby prodejny · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

     Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov si dovoluje touto cestou informovat občany, že došlo ke změně otevírací doby prodejny Hruška v Jindřichově z rozhodnutí vedení společnosti.

Nová otevírací doba:

Pondělí 6:30 – 16:00
Úterý 6:30 – 12:00
Středa 6:30 – 16:00
Čtvrtek 6:30 – 12:00
Pátek 6:30 – 16:00
Sobota  7:00 – 11:00
Neděle zavřeno

Výbor pro cestovní ruch a služby

18. Říjen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 25. 10. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

17. Říjen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opozičním členům zastupitelstva obce nejsou občané lhostejní · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonMinulé zastupitelstvo v roce 2013 vydalo Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád. Krajský úřad Olomouckého kraje doporučil toto nařízení zrušit. Starosta obce na základě tohoto doporučení na 12. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 21. 10. 2015 nechal pod bodem usnesení č. VI. 1. toto nařízení bez náhrady zrušit.  V komentáři se starosta vyjádřil (citace ze zápisu): V současné době se v obci Jindřichov nevyskytují podomní prodejci, a pokud by se opět začali v obci objevovat, budou občané upozorněni informací v kabelové televizi a na vývěskách.“ Jak úsměvné a pro obtěžované občany k ničemu.

     Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov (Josef Kozák, Dana Kochanová, Marie Teznerová, Jaroslav Šimek) se na základě skutečností, kdy se během roku opakovaně v obci vyskytují podomní prodejci, kteří nevybíravým způsobem nabízejí služby týkající se hlavně změny dodavatelů elektřiny a plynu, a to cíleně starším spoluobčanům, kteří se jim nemají jak bránit, se rozhodli vypracovat návrh Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce a tento návrh s přílohou dodatkové tabulky pro umístění na cedule oznamující začátky obcí Jindřichov, Pusté Žibřidovice, Nové Losiny, Habartice a Pekařov a společně se Žádostí o zařazení do programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, bylo zasláno starostovi obce elektronicky dne 16. 10. 2017.

19. Září 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 27. 9. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »