17. Červen 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zateplení Základní školy a Mateřské školy Jindřichov · Kategorie: Zateplení ZŠ a MŠ Jindřichov

zatepleníJeště za mého starostování v měsíci srpnu a začátkem září roku 2014 proběhla první etapa investiční akce „Zateplení Základní školy a Mateřské školy Jindřichov“, a to výměna výplní otvorů(oken a dveří) a zateplení stropu nad II. NP (podlaha půdy). Žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) byla vypracována 14.6.2013. Projekt zpracovala a administraci od podání žádosti do ukončení stavby administruje společnost MIX MAX-Energetika, s.r.o. Spolupráce byla výborná jak s Ing. Brusem, tak i se všemi zaměstnanci společnosti, kteří se podíleli na projektové dokumentaci nebo na administraci projektu.

     V současné době se dokončuje druhá etapa stavby, a to zateplení fasády. Práce byly takto rozčleněny z důvodu opatrnosti při čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce, neboť současně běží více projektů dotovaných SFŽP a u každého projektu je spoluúčast obce. U tohoto projektu je to cca 1,5 mil. Kč.

Číst dále »