12. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis kontrolního výboru · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov ve složení Marie Teznerová, předsedkyně výboru, Josef Kozák, člen výboru, Jarmila Kozáková, členka výboru, se dne 11. 7. 2017 na svém jednání zabýval kontrolou přijatých usnesení na 25. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném dne 28. 6. 2017. Podkladem pro jednání byla poskytnutá kopie zápisu.

     Kontrolní výbor zjistil závažné pochybení starosty obce při výsledku hlasování o programu zasedání, kdy „pro“ hlasovali ze šesti přítomných členů zastupitelstva obce pouze čtyři a dva členové zastupitelstva obce se při hlasování „zdrželi“. Starosta oznámil, a to protiprávně, že usnesení bylo přijato a namísto toho, aby zasedání ukončil, tak protiprávně pokračoval v programu zasedání. Aby totiž usnesení bylo přijato, tak musí „pro“ hlasovat nadpoloviční většina ze všech devíti členů zastupitelstva obce. Tím se tak stala všechna další usnesení neplatnými.

     Kontrolní výbor pořídil z jednání Zápis č. 5/2017. Tento zápis byl podán na podatelně obecního úřadu dne 12. 7. 2017 pod spis. zn. OUJI 701/2017. Starosta na něj reagoval zveřejněním Pozvánky na 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov. Program je shodný s programem předchozího (neplatného) zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov.

     Bude zajímavé si poslechnout, jak starosta obce své závažné pochybení a protiprávní jednání na 25. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov zdůvodní.  

Kozák Josef