14. Březen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z druhého jednání kontrolního výboru v roce 2018 · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov provedl dne 8. 3. 2018 kontrolu povinným subjektem zveřejnění Výroční zprávy za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to kontrolou zveřejnění na úřední desce obecního úřadu a zároveň i způsobem umožňujícím dálkový přístup na oficiálních webových stránkách obce (elektronická úřední deska). Z jednání byl pořízen Zápis č. 2/2018. Tento zápis byl podán na podatelnu obecního úřadu dne 12. 3. 2018 a byla mu přidělena spis. zn. OUJI 245/2018.

      Výroční zpráva v zákonem stanovené lhůtě zveřejněna nebyla. Tato povinnost se opakuje každý rok. Na zápis reagoval starosta obce jejím zveřejněním na elektronické úřední desce dne 13. 3. 2018.  Tady není zapotřebí žádný další komentář.

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov