22. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z prvního jednání kontrolního výboru v roce 2018 · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov provedl dne 21. 2. 2018 kontrolu vyhlašování vyvěšením právních předpisů obce na úřední desce obecního úřadu a zároveň povinnosti obce zveřejnit obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Z jednání byl pořízen Zápis č. 1/2018. Tento zápis byl podán na podatelnu obecního úřadu dne 22. 2. 2018 a byla mu přidělena spis. zn. OUJI 243/2018.

      Ze zjištění vyplývá pro kontrolní výbor zcela nepochopitelná věc, kdy jeden právní dokument obce (Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích) starosta vyvěsí tak, jak ukládají příslušné zákony a druhý právní dokument obce (Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce) přesto, že na vyvěšeném dokumentu na úřední desce obecního úřadu ponechá odkaz „Současně zveřejněno na elektronické úřední desce“, tak na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup na nepřehledně uspořádaných oficiálních webových stránkách obce tento dokument nenajdete.

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov