17. Červen 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zateplení Základní školy a Mateřské školy Jindřichov · Kategorie: Zateplení ZŠ a MŠ Jindřichov

zatepleníJeště za mého starostování v měsíci srpnu a začátkem září roku 2014 proběhla první etapa investiční akce „Zateplení Základní školy a Mateřské školy Jindřichov“, a to výměna výplní otvorů(oken a dveří) a zateplení stropu nad II. NP (podlaha půdy). Žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) byla vypracována 14.6.2013. Projekt zpracovala a administraci od podání žádosti do ukončení stavby administruje společnost MIX MAX-Energetika, s.r.o. Spolupráce byla výborná jak s Ing. Brusem, tak i se všemi zaměstnanci společnosti, kteří se podíleli na projektové dokumentaci nebo na administraci projektu.

     V současné době se dokončuje druhá etapa stavby, a to zateplení fasády. Práce byly takto rozčleněny z důvodu opatrnosti při čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce, neboť současně běží více projektů dotovaných SFŽP a u každého projektu je spoluúčast obce. U tohoto projektu je to cca 1,5 mil. Kč.

     To, proč se o tomto projektu zmiňuji, je skutečnost, že se dozvídám, jak nevhodné barvy na fasádu jsem zvolil. Mohu ubezpečit ty, kteří neustále hledají na mně něco, co neexistuje, že já s těmi zelenými odstíny na fasádě budovy nemám nic společného. Běžte se podívat do kanceláře stávajícího starosty, kde má opřeny dva kusy polystyrenu opatřené těmito odstíny fasádních barev. Na jednom ze zasedání zastupitelstva obce se tím chlubil a jediný já jsem byl proti těmto barvám. Pokud bych projekt dokončoval já, určitě bych si nechal vypracovat návrhy fasády budovy alespoň ve třech barevných variantách a předložil to k vyjádření členům zastupitelstva obce i paní ředitelce. Takto jsem to ještě před volbami měl připravené.

     Z mého komentáře je zřetelné, že stávající starosta má jen zásluhu na těchto barvách fasády. Jinak projekt běží a bude dokončen bez jakékoliv jeho zásluhy.

Kozák Josef